Oversikt over kurs og andre undervisningstilbud

 

Gratis introkurs Bevissthetstrening

Dette er et gratis introduksjonskurs til Bevissthetstrening. Her får du introdusert flere aktuelle temaer, nyttige verktøy, effektiv metodikk og enkle øvelser for å bli bedre kjent med, og kunne utforske mer av deg selv og din egen bevissthet. Her får du introdusert nye og spennende vinklinger og perspektiver som du kan bruke til å få med deg mer av det som skjer i deg og rundt deg i hverdagen. 

Meld deg på gratis kurs her

Mastermind i Bevissthetstrening

Dette er en mastermind i grunnleggende prinsipper for kropp, bevissthet og livet. Her lærer du å utforske deg selv og livet ut fra et energetisk og spirituelt perspektiv. Her får du derfor tilgang på et nytt og spennende materiale, teori og praksis, som du får mulighet til å utforske gjennom de erfaringene du har i hverdagen din. Her setter vi teori ut i praksis, gjennom at du kan velge å jobbe deg gjennom et aktuelt personlig tema, eller prosjekt, under hele kurset. 

Les mer og meld deg på her

Hjernens skjulte skatter

Dette er et online kurs om hjernens deltagelse i livet ditt; tanker, følelser, adferd og spirituelle prosess. Du lærer om de energetiske funksjonene og egenskapene for hjernens enkelte deler. Dette kurset er først og fremst rettet mot utøvere som inkluderer hjernen i praksisen sin, som for eksempel en del kinesiologer. Kurset er også interessant for deg som er spesielt interessert i hjernen, og kroppen i sin helhet. 

Les mer og meld deg på her

Bli din egen kroppshvisker!

Dette er et online kurs i kroppsbevissthet, og her lærer du om de forskjellige kroppsdelenes energetiske funksjoner og egenskaper. Dette kurset er spennende for alle som er opptatt av bevisstgjøring og selvutvikling, men også utøvere som jobber med kropp. Dette kurset er midt i blinken hvis du vil forstå mer av de prosessene som foregår i deg, som viser seg i kroppen din. 

Les mer og meld deg på her

Øvelsesbiblioteket

Velkommen til Norges, og kanskje verdens, første og største øvelsesbibliotek! Her finner du en base med mange forskjellige øvelser i form av tekst og lydfiler. Her finner du øvelser for forskjellige tematikker og prosesser, tilstander og målsettinger for indre arbeide. I tillegg får du tilgang til en del materiale om aktuelle og spennende emner. Alt dette får du tilgang til ved å melde deg inn og bli abonnent. Det er ingen bindingstid, og du får en 5-dagers gratis testperiode.

Få mer informasjon og bli med her

Organer som verktøy i hverdagen

Dette er et online kurs om den energetiske forståelsen av organene. Her kan du lære hvordan du kan bruke organenes energetiske funksjon og egenskaper som aktive verktøy for speiling av tanker, følelser, reaksjoner og handlinger. Du vil også få lære om sykdom fra et energetisk perspektiv. Kurset er ekstra interessant for deg som jobber med organer i praksisen din, eller du som er interessert i kroppen din. 

Les mer og meld deg på her

Gratis kurs i Intuitiv visualisering!

Alle prosjektene dine starter med et bilde i tankene dine. Nyere forskning viser at hjertet har 5000 ganger så sterk skaperkraft enn hjernen. Derfor er kombinasjonen av mentale scener, sanselighet og hjerte, et utrolig kraftfullt verktøy for å manifestere i livet ditt. Bli med på online kurs, og fordyp deg i et verdifullt verktøy som du bruker allerede, bevisst, eller ubevisst.

Les mer og få tilgang her

Kurs i Speiling og Assosiasjon

Dette er et online kurs om speiling og hvordan du kan bruke speiling aktivt i hverdagen. Ikke bare er det vanskelig å forstå at det du opplever er en speiling, men det kan være minst like vanskelig å forstå hva speilingen har med deg selv å gjøre, hvordan du skal tolke den og hva den så skal tilføre av konstruktiv informasjon. Speiling er et begrep som blir brukt i mange settinger, og her vil du lære hvordan det fungerer for deg, med deg, i livet ditt.

Les mer og meld deg på her

Kurs i tallene 0-9

Her kan du lære om tallene Ira 0-9. Du får også tips om hvordan du kan bruke tall som aktive verktøy i hverdagen din. Tallene i oppsettet ditt kan speile og tydeliggjøre de potensiale du har innenfor din rekkevidde. Du kan også bruke de numerologiske tallene for organisasjonsnummer, etableringsdato, personnummer, banknummer, adresse og mer, som speil og inspirasjon. 

Les mer og meld deg på her

Gratis introkurs i numerologi

Her kan du lære det grunnleggende du trenger å vite for å kunne sette opp oppsettet ditt, hvordan du kan tolke oppsettet ditt og hvordan tallene dine påvirker hverandre i forhold til hvordan de står i plassert i oppsettet ditt. Her vil du også lære hva de forskjellige aspektene, som for eksempel fornavn, etternavn, dagtall og månedstall , i oppsettet ditt representerer i livet ditt.

Les mer og meld deg på her

Få mer energi gjennom arbeidsdagen!

Dette er et kurs som er nyttig for alle som jobber tett på andre menneskers livsprosesser, som terapeuter og andre utøvere, helsepersonell, lærere m.m. Her lærer du å ivareta deg selv og dine egne ressurser i arbeide med andre mennesker. Et kurs du får både profesjonell og personlig nytteverdi av.

Les mer og meld deg på her