Bli bevisst på hvordan tanker, følelser og handlinger henger sammen.

 

Bli med og gjør dine egne erfaringer. Du vil bli inspirert og få mange nye perspektiver på situasjoner du står i, mønster du ikke kommer deg ut av og situasjoner du opplever som vanskelig. La deg overraske over hvor lite som skal til for å gi deg selv en ny retning, styrke selvfølelsen og oppleve følelsen av frihet! Skap deg den gode følelsen du så lenge har lengtet etter du også.

Oversikt over tjenester


Online Bevissthetstrening

 

Ønsker du en større forståelse for hvordan du aktivt kan bidra til å skape det beste livet for deg? Få realisert mer av de potensialene du allerede har tilgjengelig i deg?

Bevissthetstrening handler om bevisstgjøring og er en utvidet form for mentaltrening. Her har du fokuset rettet på deg selv, hvordan du har det i deg selv, hva du er i kontakt med, og hvordan det oppleves i deg. Bevissthetstrening skaper deg derfor de beste forutsetningen for å realisere potensialene dine, og oppnå de målene du setter deg.

Det handler om å bevege deg fra det stedet du virkelig befinner deg, fremfor fra et punkt du ønsker du skulle vært. Her har du derfor fokus på hva som utfolder seg i deg, når du er i kontakt med de følelsene og opplevelsene du er i kontakt med, når du står i de situasjonen du står i, og når du kjenner på det du gjør. 

Dette er kurs og trening for deg som er klar for å ta steget videre. Du får enkle verktøy som bidrar til at du kan få bedre kontakt med din egen kjerne og finne tryggheten i deg selv, der ett av målene er at du oppnår mer ro i hverdagen og større trygghet på egne valg og beslutninger.

 

Les mer her!


Intuitiv Coaching

 

Ønsker du å forstå mer av det som skjer i hverdagen din? Hvorfor ting blir som det blir, og hvorfor du liksom ikke kommer deg videre på enkelte områder?

Intuitiv coaching er til for å hjelpe deg til å se hvilke valg du står overfor og være trygg på de beslutningene du tar. Du lærer deg hvordan du kan komme i kontakt med det som egentlig skjer i deg selv, og i livet ditt. Du vil bli bedre på å lytte innover og lære å observere deg selv, kunne kjenne etter hva som er best for deg, og hvordan du kan ta tak i det du trenger i din unike utfoldelse.

Intuitiv coaching er et samarbeidsprosjekt og er en kombinasjon av lesning, samtale, lytting og observasjon. Det er mye du kan forstå når du lærer deg å se hvordan hendelser, opplevelser, tanker, følelser og handlinger henger sammen. 

Så hvordan komme i kontakt med de potensialene du har tilgjengelig? Det gjør du ved å være intuitivt tilstede i livet ditt, kjenne etter i deg selv, registrere hva som skjer i deg, være mer i øyeblikket og være fokusert på det du ønsker å oppnå.

 

Les mer her!


Kinesiologi

 

Er det situasjoner du ønsker du kunne håndtert bedre? Konflikter du skulle ønske du klarte å takle? Kunne forberede deg bedre til ting du gruer deg for, eller kunne takle frykten din bedre? 

Kinesiologi er en metode for  å gjenopprette grunnleggende god helse. Det er en metode hvor vi begge lytter til kroppen og bevisstheten din ved hjelp av muskelrespons og testskjemaer. Ved hjelp av muskeltesting kartlegger vi energi, oksygen og informasjonstilførselen i de forskjellige delene av kroppen din. Vi kartlegger og forløser stress og stagnasjon, slik at sirkulasjon og dynamikk gjenopprettes. 

Her jobber du med de bakenforliggende årsakene. Sammen jobber vi derfor med selve årsaken bak symptomene du opplever, og din opplevelse av å leve med symptomene dine.   

Med kinesiologi inkluderer vi både dine tankemønstre, følelsesmønstre og handlingsmønstre. Vi tar utgangspunkt i dine utfordringer og tester musklenes respons, for så å kartlegge de underliggende årsakene og balanserer i henhold til dette.

  

Les mer her!