If you need a helping hand, you

got one at the end of your arm!

 

Photo by ©Thomas Donley 

Healthy Habits

Jeg holder kurs både for privat og næringsliv. De som har glede av kursene jeg tilbyr er de som ønsker å bli mer bevisst på seg selv og sitt eget, slik at de kan skape seg mer av det livet de ønsker seg, få bedre livskvalitet både inne seg og utenfor seg.

 

Jeg arrangerer kurs for teraputer og helsepersonell slik at de kan bli flinkere til å ta vare på egen helse også. Kursene er både forebyggende og gir konkrete verktøy for å jobbe mer helsevennlig både på egne vegne og da også pasientenes vegne.

Jeg tilbyr forskjellige kurs i coaching av både seg selv og andre for privatpersoner og næringsliv. Jeg tilbyr også kurs til de som ønsker seg raskere tilbake i jobb etter lengre eller mer komplekse helseprosesser. Se aktuelle kurs på plakatene på denne siden eller klikk deg videre under. Denne informasjonen er i endring ut fra hva som er av aktuelle tilbud.

Jeg gjesteforeleser gjerne på skoler og aktuelle utdannelser, ta kontakt for mer informasjon.

 

Jeg har jobbet som lærer siden 1993 og har vært med å utvikle kurs og utdanning siden 2004. Jeg har etablert en skole for terapeutisk utdannelse.. Ved siden av å etablere, lede og undervise på skole med terapeutisk yrkesrettet utdanning, har jeg holdt mange kurs innen design, helse og andre fagområder jeg jobber med. 

Målet med undervisning er hovedsaklig bevisstgjøring, å kunne se seg selv og det man selv skaper, for så å kunne være mer konkret og produktiv, både privat og på jobb. I dag er det en økende interesse for å få hjelp til å realisere sine potensialer og skape en større grad av personlig vekst, både på et profesjonelt og personlig plan. Folk blir mer bevisst, ønsker å ta mer ansvar, være mer deltagende og bidra mer aktivt både for seg selv og andre. 

Det er mange kompetente mennesker med vilje og evner. Å dele kunnskap og erfaring er viktig, slik at hver og en kan skape sin unike plattform og inspirerer videre derfra.

 

Jeg jobber med en kombinasjon av teori og praksis, der deltager får en sterkere bevisstgjøring gjennom blandt annet eksempler og øvelser. Dette er en effektiv måte å bidra til økt fokus på helhet, sammenhenger og potensialer hos den enkelte.

  • Black Facebook Icon

© 2017 by Line Vitt - all rights reserved 

post@linevitt.no

Oslo – Norway