Tallene 0-9 og deres betydning i hverdagen

Lær deg tallenes energetiske egenskaper og funksjon, om hvordan du kan bruke tallene som aktive redskaper i hverdagen din. Finn ut hvilke potensialer det ligger i de forskjellige aspektene av livet ditt.

 

MELD DEG PÅ HER

Er du nysgjerrig på tallenes skjulte skatter?


Finn ut hva tallene reflekterer av dine egne kvaliteter og ressurser.

Fordi tall er nøytrale og uforanderlige, bidrar de med å speile, forsterke og tydeliggjøre dine egne strukturer, egenskaper og tilbøyeligheter, slik at du kan bli bedre kjent med dine iboende egenskaper og potensialer. 

Lær hvordan tallene kan tydeliggjøre dine grunnleggende strukturer, energi og vibrasjon. 

Tallene speiler energi, bevissthet, informasjon og materie. De fungerer derfor som speil og katalysator i deg selv, og i livet ditt.
  

Du får bevisstgjort og tydeliggjort:

  • Iboende egenskaper og potensialer
  • Styrker og svakheter
  • Underliggende strukturer
  • Overordnede prosesser
  • Nye aspekter av deg selv
  • Nye sider i deg selv 
  • Mer av det du allerede er i kontakt med
  • Det du allerede har fremfor deg 
  • Inspirasjon til å utforske nye muligheter
  • Nye måter å betrakte deg selv og livet


Bruk tallene til å stimulere potensialer og egenskaper du ønsker å fremme, eller dempe.

I rutene under kan du se hva forskjellige ting representerer i livet ditt, regne ut og lese deg opp til potensialer og utfordringer når det gjelder de aspektene av livet ditt 🙌🏻

Fødselsdato

Fødselstallet ditt representerer det genetiske materialet ditt, og grunnstrukturen din for inkarnasjonen din. Det representerer dermed de potensialene som ligger tilgjengelig for deg i dette livet. 

Navn

Navnet ditt representerer din identitet og hvordan du velger å bruke verktøyene dine. Det speiler også tilbake det du ønsker, fordi det er andre enn du selv som bruker navnet ditt, når de kommuniserer med deg.

Personlige år

Årets tall representerer årets tematikk og legger føringer for hvordan du vil jobbe med tematikken din dette året. Det kan bevisstgjøre prosessene dine og utvide perspektivene på utfoldelsen din dette året. 

Personnummer

Personnummeret ditt representerer den nasjonale identiteten din og hvordan du styres av kollektiv bevissthet, kanalisert gjennom kulturelle, tradisjonelle og sosiale potensialer.

Passnummer

Passnummeret representerer din reise i verden. Det viser deg hvordan du velger å la deg inspirere av indre og ytre inntrykk, og villighet til å utvide din allerede etablerte virkelighet. 

Kontonummer

Penger er manifestert energi, derfor representerer kontonummer din evne til å administrere og forvalte din egen energi. Hvilke områder det gjelder, kan du se på type konto det handler om. 

Adresse

Hjemmet ditt representerer bevisstheten din. Det er det rommet du administrerer livet ditt gjennom, og regnes derfor som basen i livet ditt. Etasjen og leilighetsnummeret ditt kan også gi deg flere perspektiver.

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummer for bedrifter representerer bedriftens funksjon i det kollektive, samt de potensialene som ligger tilgjengelig i konseptene og prosjektene i selskapet.

Etableringsdato

Etableringsdatoen for bedrifter representerer bedriftens grunnstruktur og dermed den funksjonen bedriften har i det kollektive, samt de potensialene som ligger tilgjengelig i bedriften.

Har du lyst å utforske flere av mulighetene dine?

Bli med å finn ut hvilke potensialer du har, og omgir deg med, og hvordan du bedre kan dra nytte av dem. Lær deg hvordan du kan optimalisere mulighetene dine til å faktisk realisere dem.

BLI MED OG MELD DEG PÅ NÅ!

Litt om meg

 

Jeg heter Line Vitt og jeg har brukt tall som aktive verktøy siden 1993. Jeg bruker tallene som aktive speil og bruker tallenes struktur og egenskaper til inspirasjon i hverdagen min. Jeg synes tall er gøy, og opplever tall som kraftige verktøy, fordi speilingen blir veldig tydelig.

Du kan få masse input både på dette kurset og på Gratis introduksjonskurs i Numerologi, om du ikke allerede har deltatt: https://www.linevitt.no/pl/2148239923