Numerologi – fødselstall og personlig årstall


Tall representerer grunnleggende strukturer og speiler dine egenskaper og funksjoner. I numerologi forholder vi oss derfor til tallenes energetiske egenskaper. Tall representerer energi og vibrasjon, akkurat som bokstaver. Tall er klare og tydelige referanser, og forandrer seg ikke ut fra hvem som ser på dem, hvilket språk du snakker, eller hvilke tegn du bruker. Tall representerer stabile enheter, som vi bruker i alle aspekter av livet.

Siden tall også representerer energi, bevissthet, informasjon og materie, kan vi bruke tallene som aktive verktøy og speil på flere måter. De tallene som er aktuelle i livet ditt, som for eksempel fødselstallet ditt, navnet ditt, personnummeret ditt, organisasjonsnummeret ditt, adressen din og etasjen du bor på, vil derfor kunne fungere som speil og katalysator i deg selv, og i livet ditt. Med numerologi kan du derfor få bevisstgjort, og tydeliggjort egenskaper og potensialer, styrker og svakheter, få litt mer oversikt og mer forståelse for både underliggende strukturer og overordnede prosesser.

Litt om fødselstallet ditt og hvordan du kan bruke det 👉🏻

 

Fødselstallet ditt kan gi deg et strukturelt overblikk over deg selv og livet ditt 

 

Fødselstallet ditt, også kalt livstallet, representerer genene og hovedstrukturen i livet ditt, og er et uttrykk for den totale, overordnede strukturen i livet ditt. Altså selve overbygningen, den overordnede, styrende strukturen du inkarnerer inn i. Det representerer hvem du er, strukturelt sett, og representerer yttergrensen av dine tilgjengelige potensialer for dette livet.

Det betyr at fødselstallet ditt markerer den strukturelle rammen og plattformen for livet ditt. Vi kan sammenligne det litt med de forskjellige fagstudiene på universitetet. Her studerer du, og utfolder deg innenfor gitte rammer fordi det er disse emnene du skal utvikle, modnes  og spesialisere deg i. Det gjør du gjennom erfaring og observasjon i livet ditt. Det handler ikke om at du skal, eller tudere noe spesielt tema, det handler om å realisere potensialer gjennom å studere og forstå de universelle prinsippene. For så å praktisere dem i livet ditt. Universelle prinsipper er naturlover i praksis. 

Bestill fødselstallet ditt her!

Litt om årets tall og hvordan du kan bruke det 👉🏻

 

Ditt årets tall representerer hovedtematikken din dette året

  

Årets tall representerer årets tematikk, og styrer strukturen i måter du jobber med tematikken din dette året. Årets tall kan derfor bevisstgjøre deg på de prosessene du er i, og gi deg flere perspektiver på hvordan du kan optimalisere din egen utfoldelse gjennom året. 

Årets tall vil både kunne utløse, og underbygge de tematikkene og prosessene du har representert i de øvrige aspektene dine, altså med tallene i fødselsdagen din og navnet ditt. Det betyr at du får sentrert fokuset ditt rundt de tematikkene, og prosessene som vil være med å løfte deg i forhold til din overordnede livsutfoldelse, og bidra til å tydeliggjøre potensialer som nå ligger innenfor din rekkevidde. Det betyr at du kan være mer tilstede, og i kontakt med de utfoldelsene som faktisk utspiller seg.  

 

Bestill ditt personlige årstall her!

Gratis online kurs i grunnleggende numerologi!

 

Bli med på gratis innføringskurs i numerologi og lær om numerologi og lær deg det grunnleggende for numerologi og hvordan du aktivt kan bruke det i hverdagen din. Lær deg hva de forskjellige delene betyr, som fornavn, mellomnavn og etternavn med mer. 

 

Les mer og meld deg på her!

Er du nysgjerrig på tallenes betydning og vil lære mer?

 

Er du nysgjerrig på tallene i oppsettet ditt, og vil lære mer om hvordan du aktivt kan bruke tallene som verktøy i hverdagen? Bli med på kurs og lær hvordan de forskjellige tallene speiler og stimulerer deg, og hvilke aspekter og potensialer som ligger skjult i deg. 

 

Meld deg på kurs her!

Litt om meg

Jeg heter Line Vitt jeg har hatt stor interesse for tall og numerologi siden 1993. Jeg ble introdusert til numerologi i Frankrike, der jeg bodde mens jeg studerte. Astrologi og numerologi var allerede godt utbredt der på den tiden. Jeg har siden hatt egen praksis og undervist i mange forskjellige fagfelt siden 2000, og har brukt tall og sifferkoder som verktøy i kombinasjon med metodikk.

Jeg har alltid vært opptatt av energi og vibrasjon, kropp og bevissthet, natur og eksistens. Siden universet, fra fysikkens ståsted, fungerer ut fra en matematisk orden, har det vært naturlig for meg å bruke tallenes struktur og vibrasjon som aktive verktøy i livet mitt. 

Jeg er opptatt av potensialene i tallene, og det er viktig for meg at de brukes til inpirasjon, og ikke som fasit. Det er med tall som med alt annet; man trenger å kjenne etter og lære seg å være i tune med det man til enhver trenger for å utvide nedslagsfeltet sitt, og unngå å binde det opp til trossystemer, som da blir en begrensning i stedet. Jeg håper jeg ser deg på kurs og at du kan la deg inspirer du også 🫶🏻