Tall representerer grunnleggende strukturer og speiler dine egenskaper og funksjoner

 

I numerologi forholder vi oss til tallenes energetiske egenskaper. Tall representerer energi og vibrasjon, akkurat som bokstaver. Tall er klare og tydelige referanser, og forandrer seg ikke ut fra hvem som ser på dem, hvilket språk du snakker, eller hvilke tegn du bruker. Tall representerer stabile enheter, som vi bruker i alle aspekter av livet.

Siden tall også representerer energi, bevissthet, informasjon og materie, kan vi også bruke tallene som aktive verktøy på flere måter, som i numerologien. De tallene som er aktuelle i livet ditt; fødselstallet ditt, navnet ditt, personnummeret ditt, organisasjonsnummeret ditt, adressen din og etasjen du bor på, osv, vil derfor kunne fungere som speil og katalysator i deg selv, og i livet ditt. Med numerologi kan du derfor få bevisstgjort, og tydeliggjort egenskaper og potensialer, styrker og svakheter, få litt mer oversikt og mer forståelse for både underliggende strukturer og overordnede prosesser.

Gratis skjema for utregning av navn og fødselsdato! 

 

Last ned gratis skjema og regn ut tallene for navnet ditt og fødselsdatoen din i dette forenklede skjemaet. I tillegg følger det med en grundig forklaring på hvordan du går frem. Alt du trenger å gjøre er å trykke på linken under og registrere deg.

 

Last ned gratis skjema her!

Gratis oversikt over hva de forskjellige aspektene står for!

 

Last ned en PDF-fil og les hva fornavnet, mellomnavnet, og etternavnet ditt representerer i livet ditt, og hva dag, måned og år i fødselsdatoen din representerer. Få nye perspektiver på hvordan du forstår deg selv og livet ditt.

 

Last ned gratis fil her!

Er du nysgjerrig på tallenes betydning og vil lære mer?

 

 Er du nysgjerrig på tallene i oppsettet ditt, og vil lære mer om tallenes funksjon og egenskaper? Da kan du bli med på online kurs her! Last ned skjema for utregning, last ned fil for de forskjellige delenes betydning og meld deg på her for å lese om tallene dine.

 

Meld deg på kurs her!

Fødselstallet ditt kan gi deg et strukturelt overblikk over deg selv og livet ditt 

 

Fødselstallet ditt, også kalt livstallet, representerer genene og hovedstrukturen i livet ditt, og er et uttrykk for den totale, overordnede strukturen i livet ditt. Altså selve overbygningen, den overordnede, styrende strukturen du inkarnerer inn i. Det representerer hvem du er, strukturelt sett, og representerer yttergrensen av dine tilgjengelige potensialer for dette livet.

Det betyr at fødselstallet ditt markerer den strukturelle rammen og plattformen for livet ditt. Vi kan sammenligne det litt med de forskjellige fagstudiene på universitetet. Her studerer du, og utfolder deg innenfor gitte rammer fordi det er disse emnene du skal utvikle, modnes  og spesialisere deg i. Det gjør du gjennom erfaring og observasjon i livet ditt. Det handler ikke om at du skal, eller tudere noe spesielt tema, det handler om å realisere potensialer gjennom å studere og forstå de universelle prinsippene. For så å praktisere dem i livet ditt. Universelle prinsipper er naturlover i praksis. 

Bestill fødselstallet ditt inkludert opplæring og coaching!

Ditt personlige numerologiske tall for året representerer hovedtematikken din dette året

  

Årets tall representerer årets tematikk, og styrer strukturen i måter du jobber med tematikken din dette året. Årets tall kan derfor bevisstgjøre deg på de prosessene du er i, og gi deg flere perspektiver på hvordan du kan optimalisere din egen utfoldelse gjennom året. 

Årets tall vil både kunne utløse, og underbygge de tematikkene og prosessene du har representert i de øvrige aspektene dine, altså med tallene i fødselsdagen din og navnet ditt. Det betyr at du får sentrert fokuset ditt rundt de tematikkene, og prosessene som vil være med å løfte deg i forhold til din overordnede livsutfoldelse, og bidra til å tydeliggjøre potensialer som nå ligger innenfor din rekkevidde. Det betyr at du kan være mer tilstede, og i kontakt med de utfoldelsene som faktisk utspiller seg.  

 

Bestill ditt personlige årstall inkludert opplæring og coaching!