Få mer energi og overskudd gjennom arbeidsdagen din!

Jobber du tett på andre mennesker? Blir du fysisk mentalt eller emosjonelt sliten mens du jobber? Det finnes effektive metoder og teknikker for å ta godt vare på deg selv og din egen energi under arbeidsdagen. Du kan enkelt lære deg disse, da får du ivaretatt deg selv på en god måte i ditt arbeide med andre.

 

Lær å ta vare på deg selv før, under og etter behandling med energetisk rens og beskyttelse.

 

Når vi jobber tett på andre menneskers livsprosesser, slik vi gjør som utøvere, er det viktig å kunne ta godt vare på seg selv. Det er også viktig å kunne ta godt vare på hver enkelt av kundene også.

Når vi samhandler med andre mennesker, utveksler vi også energi. Det er en helt naturlig del av det å være menneske. Når vi tenker på hverandre og snakker om hverandre, sender vi også ut vår egen energi, i retning av den vi har fokus på. Å være mer bevisst på hvordan du forvalter din egen energi, er viktig kunnskap du kan ta med deg videre.

Når vi jobber tett på andre menneskers livsprosesser, gir vi mye av oss selv. Det er fort gjort å tappe seg selv for energi i dette arbeidet. Dersom du lærer deg å legge til rette for å både bevare din egen energi stabil og sterk, så får du mer energi under arbeidsdagen.

På dette kurset får du bevisstgjort mer om hvordan vi mennesker påvirker hverandre, og hvordan du som utøver kan sørge for at det blir minst mulig belastning på dine egne ressurser. 

En ekstra bonus: Dette kan du lett bruke i hverdagen din! Bruk det du lærer både på jobb og i privat setting. Du kan lett overføre denne kunnskapen i situasjoner der du trenger det i ditt private liv og i dine egne prosesser. På den måten vil du ivareta ressursene dine på en optimal måte og vite hvordan du effektivt fyller opp lagrene igjen.

Her vil du lære mange enkle, spennende og konkrete øvelser, som du kan bruke både profesjonelt og personlig.

Forberede deg

Når du er bedre forberedt på arbeidsdagen din, vil du også være bedre i stand til å ivareta deg selv og kundene dine under arbeidet ditt.

Rense rommet

Når du renser rommet før, under og etter en behandling, vil det understøtte kundenes prosess og utfoldelse. Det hjelper også deg.

Påkobling

Dersom du bevisst kobler deg på kundene dine, vil du optimalisere kommunikasjonen mellom dere under konsultasjonen.

Beskyttelse

Det er mye som skilles ut fra kunden under behandling. Derfor er det vesentlig å kunne enkle grep, for å beskytte seg selv under behandlingen.

Øvelser

Lær effektive, enkle og lite tidkrevende øvelser. Disse vil hjelpe deg til å ivareta deg selv og kundene dine bedre, både før, under og etter arbeidsdagen.

Nytte for deg

Det du lærer på dette kurset har ikke bare verdi for deg som utøver, men også for deg personlig. Du kan enkelt bruke dette i hverdagen din!

Lukking

Hver gang du jobber med en klient åpner du klienten energetisk. Derfor er det viktig å energetisk lukke kunden når du er ferdig med behandlingen.

Frakobling

Uansett hvordan du gjør det, så kobler du deg på en kunde du jobber med. Derfor er det viktig å bevisst koble seg av og trekke seg tilbake.

Avslutning

Du vil ta bedre vare på deg selv, ved å opparbeide deg gode rutiner for å avslutte dagen. Lær deg for eksempel rens, lukking og beskyttelse.

Dette er et nyttig kurs for deg som jobber tett på andre mennesker: 

 • Terapeuter
 • Helsepersonell
 • Coacher
 • Frisører
 • Hudpleier
 • Med flere
Meld deg på 2-dagers kurs her!

Teori med gjennomgang av aktuelle temaer


Du vil lære mye nytt og spennende om følgende temaer:

 • Forberedelse for dagen
 • Energetisk hygiene
 • Nøytralitet
 • Rens av rom
 • Påkobling og frakobling
 • Lukking og beskyttelse
 • Avslutning av dagen


Det spennende er, når du virkelig begynner å ta godt vare på deg selv, vil du også kunne ta bedre vare på kundene dine. 

For å forstå viktigheten av punktene over, skal du også få en gjennomgang av noen enkle mekanikker i deg selv, som påvirker hvordan du fungerer i møte med andre. Du vil også få en bedre forståelse for hvordan energi fungerer, og hvor lett påvirkelig vi kan bli av energi rundt oss, bevisst og ubevisst. 

Det er noen grunnleggende områder for forståelse av prinsipper for energetisk hygiene, etikk og nøytralitet. Dette kaller vi ikke-innblanding.

Du får en del teori og du får kjenne på det i din egen kropp. Du får praktisere forskjellige øvelser, som du kan ta med deg videre i verktøykassen din.

Praksis med gjennomgang av aktuelle teknikker og øvelser

 

Du skal få øve på følgende:

 • Enkle øvelser for rens av rom før, under og etter behandling
 • Enkle øvelser for rens av deg selv før, under og etter behandling
 • Koble på klienten
 • Koble deg av klienten 
 • Lukking og beskyttelse av både deg selv og klienten din


Øvelser er et kraftfullt og effektivt verktøy. Om du ikke er så dreven på øvelser fra før, vil du oppleve at du er det etter gjennomført kurshelg! Du skal få en enkel innføring i perseptering, eller intuitiv visualisering, som vi kaller det.

Når du har lært det grunnleggende, og kommet i gang med de øvelsene du lærer her, kan du eventuelt begynne å utvikle dine egne øvelser. Vi skal lære deg hvordan!

Meld deg på kurs nå!

Litt om oss

Vi har kjent hverandre siden 1998. Vi ble kjent gjennom kinesiologien. Siden har vi studert sammen fra år 2000 frem til 2006. Etter det har vi jobbet sammen i forskjellige prosjekter, holdt kurs sammen og samarbeidet både privat og profesjonelt. Vi har også deltatt på en del kurs innen kinesiologi opp gjennom årene.

Vi har stor glede av å jobbe sammen, og utfyller hverandre godt. Vi brenner for å dele og inspirere!

Ingrid har jobbet med Pedagogisk Kinesiologi siden 1989, Line har jobbet med kinesiologi siden 1998.

 

 

Det er alltid noe nytt av verdi å lære!