Space clearing legger til rette for naturens optimale utfoldelse i rom og områder for bedre flyt og dynamikk.

 

 

 

Space clearing forløser stagnert energi og bryter opp i gamle mønster!


Space clearing er effektivt for å få fristilt blokkert og stagnert energi
. Med space clearing får du renset og "vasket" energetisk. Når du tenker, føler og handler, avgir du energi. Denne energien blir ofte liggende igjen i rommet du befinner deg i, og lagres her, til den blir frigjort og satt ut i sirkulasjon. Det er noen enkle grep du kan gjøre for å forebygge selv, men du kan ikke støvsuge og vaske bort stagnert energi!

Jeg gjør ofte space clearing for kundene mine, fordi de kan oppnå innsikter og realiseringer under konsultasjonen, og blir inspirert til å ta grep fordi de har fått bevisstgjort noe nytt. Men når de så kommer inn døren hjemme, opplever de ofte at de mister det. Dette skjer fordi erkjennelsen er så fersk, den har ikke blitt integrert ennå. Mens den energien de har hjemme, er så fastlåst i gammelt tankesett, at det slår knock out på den nye innsikten. Når hjemme derimot er blitt nøytralisert, er det lettere å "ta med seg" ny innsikt hjem og la denne få begynne å virke.

Space clearing er effektivt for å skape sirkulasjon og bevegelse. Det er derfor et effektivt verktøy for å skape et sunt energetisk miljø, stimulere fokus og konsentrasjon, samt legge til rette for indre ro, harmoni og stabilitet.

Hvordan space clearing fungerer 


Space clearing balanserer området og legger til rette
for natur, slik at natur kan utfolde seg i henhold til hva som til enhver tid er optimalt. På den måten legges det også til rette for å støtte og stimulere utfoldelsen til de som oppholder seg der.

Alle deler ineteragerer med hverandre, enten det gjelder innenfor eller utenfor kroppen din, innenfor eller utenfor boligen din, og har en gjensidig påvirkning på hverandre. Enten det handler om boligen din, kontret ditt eller bilen din, har alle disse aspektene en funksjon i forhold til en større flate. Huset er en del av tomten og hagen, som er en del av gaten du bor i, som igjen er en del av bydelen din, osv. 

Med space clearing legger vi til rette i omgivelsene dine og stimulerer for optimal flyt i energien. Dette ved å legge til rette for frigjøring av stagnert energi, aktivering av inaktive områder, brekke opp i strukturer, mønstre og programmeringer, optimalisere for harmoni og helbredelse. 

Space clearing lokasjon

Space clearing er et effektivt verktøy du kan benytte deg av i alle rom og områder. Som egen eiendom og egne tomter.

Lokalt kan du altså benytte space clearing på:

 • hjemmet
 • hytta
 • bilen
 • kontoret
 • butikken
 • restauranten
 • hotellrommet
 • brukte møbler
 • hagen
 • m.m.

Konseptuel space clearing

Du kan benytte deg av space klaring på alle områder i livet. Konseptuelle rom representerer parametrien der manifestasjoner utfolder seg.

Konseptuelt kan du bruke space clearing på:

 • tematikker
 • prosjekter
 • næringsvirksomhet
 • relasjoner
 • situasjoner
 • konflikter
 • problemstillinger
 • arrangementer
 • målsettinger
 • m.m.

Når og hvor ofte bør du benytte deg av space clearing


Når bør du benytte deg av space clearing?
Foruten å benytte deg av space clearing for å understøtte et dynamisk og godt miljø å utfolde deg i, anbefaler jeg space clearing ved tyngre og mer krevende prosesser, som alvorlig eller langvarig sykeleie, skilsmisse, dødsfall og tilsvarende krevende situasjoner. Når du opplever tilstander eller situasjoner som blir veldig belastende, er det fint å benytte seg av space clearing. Space clearing gir støtte og stimulerer til et mer helbredende miljø. 

Det er nyttig og effektivt å space cleare bolig før den legges ut for salg! Da kan boligen nullstilles og blir mer tilgjengelig for en potensiell kjøper. Samme med biler, hytter og andre større objekter.

Viktigst er det å benytte space clearing på den nye boligen din før du flytter inn! Det er en fordel å få nøytralisert energien og legge til rette for at du, og din familie, kan komme raskere på plass og optimalisere for en god begynnelse i ny bolig. Jeg ser på boligen som en viktig del av den grunnleggende plattformen som du, og din familie, trenger for deres livsutfoldelse. Space clearing i hjemmet står derfor veldig høyt på min prioriteringsliste! 👌🏻

Hvor ofte bør du benytte deg av space clearing? Det kommer an på, men under "normale" omstendigheter holder det som regel med en til to ganger i året i hjemmet ditt. Er det derimot litt tyngre og mer krevende prosesser, som alvorlig eller langvarig sykeleie, skilsmisse, dødsfall og slike ting, er det greit å ta noen ekstra runder for å opprettholde sirkulasjonen. Sirkulasjon hjemme er en viktig støtte i slike prosesser. 

Hvor ofte kontoret bør renses avhenger i stor grad hva som foregår på kontoret. Jo mer stress og frustrasjon, jo oftere anbefales det.

Når det gjelder space clearing på konseptuelle rom vil det variere i henhold til type prosesser og volumet på prosessen. Noen velger å benytte seg av space clearing på en prosess, eller et prosjekt, som en del av kartleggingen og forberedelsen til selve igangsettingen eller tilrettelegging for gjennomføringen.

Hva kan du forvente deg når du benytter deg av space clearing?


Hva kan du forvente etter en space clearing?
 Ting blir tydeligere og luften blir klarere, slik at konturene på gjenstandene dine blir skarpere. Noe av det du ikke har sett på som viktig kan fremstå viktigere, og noe du har sett på som viktig, kan bli mindre viktig. Det kan derfor gjøre noe med perspektivene dine; hvordan du ser på ting, og hvordan du evaluerer ting. Da kan det være du begynner å ta andre valg, og nye bevegelser kan oppstå i livet ditt. 

Du vil kunne merke at rommet blir kjøligere. Dette skjer fordi energi begynner å flytte på seg. Deretter kan du se en forandring i luften i rommet; den blir klarere. Mange beskriver det de opplever som "fjelluft". Det blir en klar, frisk og kjølig luft. Noen ganger kan man kjenne en frisk mild "bris" i rommet. Videre får jeg ofte tilbakemelding på at det er lettere å lufte. Noen hjem er så stagnert at om de lukker opp alle dører og vinduer så står luften fremdeles helt stille. 

Bestill space clearing via skjemaet under, eller send en sms til 410 228 258.

 

Du kan avmelde deg når du måtte ønske.