Online kurs i speiling og assosiasjon

Oppstart 15. juni 2023

 

Forstå mer av det som skjer med og rundt deg, og lær deg hvordan du kan bruke det for personlig vekst og bevisstgjøring.

Speiling kan være både gøy og brutalt, derfor er det er mye mer interessant å jobbe med det dersom du kan sette fokus på den informasjonen som ligger bak. Da blir det litt lettere å takle de mer ubehagelige speilene, som stadig dukker opp i hverdagen.

Men enda viktigere; Hva er speiling?

Speiling er det omgivelsene dine reflekter tilbake av det du selv sender ut. Det vil si at alle speilene dine er en projeksjon av deg selv, og derfor også bare en refleksjon av deg selv. 

Men det kan være vanskelig å gjenkjenne deg selv, fordi det er så mye du sender ut, uten å være klar over det. Det ligger så uendelig mye informasjon tilgjengelig i deg, og da også bakenfor alt du møter. Kunsten er derfor å kunne sortere og filtrere all denne informasjonen. Den får mer nytte når du lærer deg å passere den der den hører hjemme.

Noen eksempler på hva du kan bruke speiling til å bevisstgjøre:

 • potensialer
 • egenskaper
 • umodenheter
 • gunstige og ugunstige mønstre
 • undertrykte følelser
 • styrker og svakheter
 • valg og muligheter
 • indre og ytre konflikter 

Du kan oppleve speil på forskjellige arenaer:

 • i mennesker i omgivelsene dine
 • i hendelser i hverdagen
 • i drømmer
 • i perseptene dine
 • i meditasjon

Speiling gir deg altså en mulighet til å se deg selv fra utsiden. Derfor er det også nyttig å kunne være mer i denne observasjonsrollen, der du observerer deg selv fra utsiden. Da blir det lettere å se mer av deg selv og dine egne uttrykk.

Nyttige virkemidler for å bedre forstå det som skjer i, deg, med deg og rundt deg: 

 • perspektiver
 • observasjon
 • assosiasjon
 • signatur

Mer detaljert om dette på kurs 👇🏻

Meld deg på her!

Speiling

Speiling betyr refleksjon. Alt du ser er derfor en refleksjon av deg selv. Speiling handler derfor om hvordan det du selv sender ut i omgivelsene dine, bevisst eller ubevisst, reflekteres tilbake til deg.

Assosiasjon

Assosiasjon handler om å se hva det du observerer ligner på. For å forstå speilene dine er det nyttig å trene opp, og styrke evnen din til både assosiasjon og kreativitet.

Signatur

Signatur betyr i denne sammenheng hva slags opprinnelig informasjon som ligger bak selve manifestasjonen, og er betydningsfull for å kunne forstå mer av det som skjer deg.