Online kurs i Speiling og Assosiasjon

Bruk speiling til å forstå mer av det som skjer med deg og rundt deg


3-ukers kurs med oppstart våren 2024.


Speiling kan være både gøy og brutalt. Det er gøy, fordi du kan lære mye om nye sider ved deg selv. Det er brutalt, fordi du også må se på ting du ikke liker ved deg selv. 

Bruk speiling til å forstå hva du holder på med selv

 • Se hvor du selv sitter fast
 • Brekk deg ut av gamle mønstre
 • Ta tak i deg selv
 • Møt deg selv, fremfor å gå i krig med omgivelsene
 • Forstå hvorfor du vil, men ikke får det til
 • Forstå det som skjer i omgivelsene dine
 • Bevisstgjør dine egne potensialer 
 • Hent frem skjulte ressurser
 • Rydd opp i personligheten din
 • Lær av uttrykkene dine
 • Forstå manifestasjonene dine
   

Det er først når du begynner å gjenkjenne speilene dine, du kan begynne å gripe fatt i det som trenger å finne sin plass i deg. Det er ikke speilet som retter på sveisen din, det må du gjøre selv. Speilet viser deg bare hvordan det kommer til uttrykk. 
 

Bruk speiling for å utvide perspektivene dine


Opplever du at du vil, men du får ikke til? Speil i omgivelsene dine kan vise deg nye måter å gjøre tingene på, vise deg nye vinkler og perspektiver, slik at du kan utvide din eget måte å se det på.

BLI MED OG MELD DEG PÅ HER

Bruk speiling og assosiasjon til å:

 • Bevisstgjøre egne uttrykk
 • Være tydelig i det du sender ut
 • Bevisstgjøre tilgjengelige potensialer
 • Bevisstgjøre skjulte egenskaper
 • Ta tak i egne umodenheter
 • Profitere på gunstige mønstre
 • Endre på ugunstige mønstre
 • Fristille undertrykte følelser
 • Bevisstgjøre styrker og svakheter
 • Tydeliggjøre egne valg og muligheter
 • Bevisstgjøre indre og ytre konflikter 

Resultater du kan oppnå med speiling og assosiasjon: 

 • Utforske nye uttrykk
 • Tydeligere manifestasjoner
 • Realisere tilgjengelige potensialer
 • Inkludere hele deg
 • Modning der det trengs
 • Etablere flere gode vaner
 • Større fokus på det som løfter deg
 • Frigjøring av underliggende stress
 • Ta i bruk ressursene dine
 • Ta nødvendige valg og beslutninger 
 • Løse opp i indre og ytre konflikter
 • Selvironi

Du kan oppleve speil på forskjellige arenaer: 

 • Menneskene rundt deg
 • Omgivelsene dine
 • Hendelser i hverdagen
 • Drømmene dine
 • Samtalene dine
 • Perseptene dine
 • Meditasjon

        Gjennom: 

 • Perspektiver
 • Observasjon
 • Assosiasjon
 • Signatur

Ta en titt på denne lille introduksjonsvideoen her 👉🏻

 

Speiling

Speiling betyr refleksjon. Siden alt du ser er en refleksjon av deg selv, handler speiling om at det du selv vibrerer, og det du sender ut i omgivelsene dine, bevisst eller ubevisst, er det som reflekteres tilbake til deg.

Assosiasjon

Assosiasjon handler om å se hva det du observerer ligner på, eller minner deg om. For å forstå speilene dine er trenger du å bruke kreativiteten og fantasien din, til å trene opp og styrke evnen din til assosiasjon.

Signatur

Signatur betyr i denne sammenheng hvilken opprinnelig informasjon, energi og vibrasjon som ligger bak selve manifestasjonen. Den er betydningsfull for å kunne forstå mer av hvor ting kommer fra og hvordan det oppstår.

Bli mer bevisst på sammenhengen mellom det du gjør og det du lærer. Hvor nært opp til det du vet du trenger, velger du å utføre?

MELD DEG PÅ HER

Litt om meg

Jeg heter Line Vitt og jeg har jobbet som terapeut og coach siden 1998. Jeg har arrangert større seminarer og retreater, og utdannet terapeuter. I tillegg har jeg undervist og arrangert kurs i temaer som helse, kropp, bevissthet, metodikk og redskaper for selvhjelp siden 2000. 

Jeg har alltid hatt et stort engasjement, og har ikke alltid klart å skille på engasjement og temperament, men med mer kunnskap om prinsippet speiling har jeg forstått at det gjør det enklere for meg selv, i møte med andre, å ha dette mer avklart i meg selv. 

Jeg har lært å forstå meg selv og handlingene mine bedre gjennom speiling. Det har gjort det lettere å forholde meg til andre, og ting som skjer i livet mitt. Spesielt når det er vanskelige og ubehagelige ting jeg opplever. Jeg håper jeg også kan inspirere deg, og håper å se deg på kurs 🫶🏻