Er du klar for å aktivere lyskroppen din og utvide ditt livsperpektiv?

8 ukers Mastermind for deg som er klar for å ta steget videre!


Denne Mastermind i Bevissthetstrening handler mindre om gjøren og mer om væren. Bevissthetstrening handler om bevisstgjøring, og handler derfor om å observere hva som skjer i deg, i møte med deg selv, i møte med andre og i møte med de situasjonene du til enhver tid befinner deg i. Dette for at du skal kunne få aktivert mer av de ressursene og kvalitetene du allerede har latent i deg. Da aktiveres bevisstheten din. Aktivert bevissthet høyner frekvensen din og bidrar til at du skinner sterkere, da aktivert bevissthet lyser opp i høyere frekvens.

En større grad av tilstand av væren er en forutsetning for at lyskroppen din gradvis aktiveres og du kan bevege deg fra horisontal bevissthet, til vertikal bevissthet. Vår største inspirasjon for å tillate oss selv å være mer i væren er å få noen grunnleggende elementer mentalt på plass i oss selv. For når du forstår mekanismene kan du også lettere slippe tak i dem, frigjøre deg selv og energien din og løfte deg selv og livet ditt

Det handler om å utfolde mer av det du allerede er

Er du i kontakt med noe du kjenner inspirerer deg, men vet ikke hvordan du skal utfolde det du er i kontakt med? Eller er du i kontakt med noe, men vet ikke hva? Er du inspirert til å skape noe, men vet ikke hva? Her kan du lære deg å komme mer i kontakt med du allerede har tilgjengelig i deg. Mer om dette her 👉🏻

 

Veien til indre frihet starter med ditt forhold til deg selv og livet ditt!


Med Bevissthetstrening handler det om å bevege deg fra det stedet du virkelig befinner deg, fremfor fra et punkt du tror du er. I denne mesterklassen har vi derfor fokus på hva som utfolder seg i deg, når du er i kontakt med de følelsene og opplevelsene du er i kontakt med, når du står i de situasjonen du står i, og når du kjenner på det du gjør.

Potensialene er mange, samtidig som de er begrenset til dine forutsetninger. For å kunne realisere potensialene trenger du først å aktivere dem. I Bevissthetstrening handler det ikke om vilje og mål, men om sentrering og aktiv tilstedeværelse. Her lærer du å gå inn, fremfor å gå ut.

Du er utrustet med de forutsetningene du har, og de trenger å tre frem i dagsbevisstheten din. Det er mange metoder og verktøy du vil lære å bruke, slik at du kan legge bedre til rette for at dette kan skje naturlig. Bevisstgjøring er det viktigste i denne prosessen!

Bli med og få det maksimale ut av det du allerede har av ressurser, og skap dine egne erfaringer. Det enkle er ofte det beste, men det er også det vi som oftest undervurderer mest. Det er enklere enn du tror, det gir deg mer enn du håper på! 🙌🏻

Oppstart våren 2024 ✨

All materie består opprinnelig av lys 


Vi består opprinnelig av lys, og alt du er i stand til å erfare, er opprinnelig av lys. Lys er energi, energi er materie, og materie danner manifestasjoner. All materie er derfor lys innenfor forskjellige frekvensspekter. Akkurat som farger. Dette betyr at koppen din, og alle uttrykkene dine, er et resultat av minner, forestillinger, inntrykk, tanker, følelser, handlinger og så videre.

Alt dette projiseres ut i omgivelsene dine, som videre skaper manifestasjonene dine. På den måten er alt du omgir deg med, et resultat og en refleksjon av deg selv. Men ikke bare deg, for vi fungerer også kollektivt, gjennom kollektive trossystemer og virkelighetsoppfattelser.

Lys oppstår når vibrasjon møter parametri, og det oppstår friksjon. Som lyset i en lyspære, der strømmen skaper friksjon i lyspæren og lyset oppstår. Lys er derfor et resultat av friksjon. Lys og energi er derfor startpunktet, slik fysikken beskriver det, og manifestasjonen er sluttpunktet. Kroppen din, objekter og hendelser er derfor et resultat

Med dette perspektivet er det lettere å forstå hvorfor gener, tanker, følelser og handlinger påvirker deg fysisk, psykisk og spirituelt. På denne masterminnd lærer du det grunnleggende du trenger å vite, for å kunne praktisere disse prinsippene i ditt eget liv.

Begynn med å realiser det som er tilgjengelig for deg her og nå! 

Fra hodet til hjertet

Gjennom 25 år med praksis og undervisning, har jeg lært forskjellen på vilje og inspirasjon, og samtidig lært meg å ta med kroppen og følelsene mine i bevegelsene mine. Jeg har gått fra å realisere mål, til å realisere tilstander, gått fra hva jeg bør, til hva jeg er i kontakt med, fra hva jeg kan, til hva som er unikt for meg. Det er veien hit jeg gjerne vil dele med deg! 

Jeg leser mennesker, leser energier og strømninger i bevisstheten. Det gir meg mulighet til å gå bakenfor, bakenfor intensjonen og potensialene, strukturene og mønstrene dine. På den måten fungere jeg som en katalysator. Jeg speiler det jeg kommer i kontakt med, og bidra til at du kan komme mer i kontakt med det som ligger latent i deg selv, dine tilgjengelige ressurser og dine tilgjengelige potensialer. Jeg kan inspirere deg til å samhandle mer med deg selv, din egen kropp og din egen bevissthet.

Bli med og lær hvordan du kan samskape med alle delene av deg selv, og hele universet ditt! 🫶🏻

✨ Er du klar for steget videre? ✨ 

Ordinær verdi kr 25.950!

🙌🏻 Oppstartspris kr 12.000! 🙌🏻

 • Mulighet å jobbe med en aktuell tematikk eller aktuelt prosjekt under kurset
 • Kursmateriell tilsvarende seks heldagerskurs
 • Mulighet til å laste ned tilgjengelige PDF filer
 • Indre øvelser for å implementere prinsippene
 • Unike individuelle øvelser som passer deg  
 • Ukentlig times live seminar med aktuell undervisning
 • Ukentlig times live sending med aktuelle Q&A 
 • 8 individuelle coaching sessions 
 • Tilgang til felles deltagergruppe med oppfølging og live videoer
 • På toppen av alt dette får du fri tilgang til kurs i Speiling og Assosiasjon til en verdi av kr 1.950

Hele kursavgiften

Kr 12.000

Betal alt på én gang

 • Tilgang til kursmaterialet i ett år
 • Tilgang på ukentlig live sendinger under kursets varighet
 • Tilgang å ukentlig Q&A sendinger under kursets varighet
 • Tilgang på åtte individuelle coaching sessions under kursets varighet
 • Mulighet til å repetere sekvensene så mange ganer du ønsker i løpet av det året du har tilgang
 • Tilgang til felles degtagerruppe
KJØP HER!

Månedlig betaling

Kr 3.250/mnd

Betal over 4 måneder

 • Tilgang til kursmaterialet i ett år
 • Tilgang på ukentlig live sendinger under kursets varighet
 • Tilgang på ukentlig Q&A sendinger under kursets varighet
 • Tilgang på åtte individuelle coaching timer under kursets varighet
 • Mulighet til å repetere sekvensene så mange ganer du ønsker i løpet av det året du har tilgang
 • Tilgang til felles deltagergruppe
KJØP HER!

Få med deg verdifulle redskaper du kan bruke for å oppnå den indre friheten du ønsker deg!

 

Bli med og la deg inspirere til å utforske nye sider ved deg selv. På denne mesterklassen lærer du å bruke viktige verktøy for å navigere både i deg selv, med deg selv ute i livet ditt.

Foruten kunnskap om kroppen og bevissthetens forskjellige aspekter, vil du få tilgang til en del materiale som vil støtte deg i din personlige livsutfoldelse. Eksempler på verktøy du vil sitte igjen med er speiling og assosiasjon, det å lytte og observere, og ikke minst intuitiv visualisering. Alt for å bidra til at du tillater deg selv å utfolde deg på større og større flater.

Åtte uker med masterklasse, live sendinger, individuell coaching, personlige øvelser og oppgaver, og et godt fellesskap med andre deltagere skal sikre at du får mange nye verktøy, bevisstgjøringer og perspektiver. Det blir oppstart våren 2024.

Ønsker du mer informasjon å om denne masterklassen?

Legg gjerne inn informasjonen din under om du ønsker en samtale, så tar jeg gjerne kontakt med deg.