Jeg tilbyr kinesiologi for voksne og barn, privat og bedrift

 

Bestill time via sms: 4102 8258 eller her

Nyttig å vite om kinesiologi

 

Kinesiologi er en metode for  å gjenopprette grunnleggende god helse. Det er en metode hvor vi begge lytter til kroppen og bevisstheten din ved hjelp av muskelrespons og testskjemaer. Ved hjelp av muskeltesting kartlegger vi energi, oksygen og informasjonstilførselen i de forskjellige delene av kroppen din. Vi kartlegger og forløser stress og stagnasjon, slik at sirkulasjon og dynamikk gjenopprettes. 

Jeg behandler ikke symptomer og sykdom, og jeg forholder meg ikke til diagnoser. Jeg jobber med de bakenforliggende årsakene. Sammen jobber vi derfor med selve årsaken bak symptomene du opplever, og din opplevelse av å leve med symptomene dine.   

Som kinesiolog jobber jeg sammen med deg, og vi jobber med hele deg som menneske. Dette inkluderer dine tankemønstre, følelsesmønstre og handlingsmønstre. Vi tar utgangspunkt i dine utfordringer og tester musklenes respons, for så å kartlegge de underliggende årsakene. 

For å kunne forstå kroppens kommunikasjon bruker vi muskeltesting for å kartlegge tilstanden i de forskjellige delene av kroppen og bevisstheten din. Innhenter den nødvendige informasjonen ved hjelp av forskjellige testskjemaer, og tester ut hvilke metoder som trengs for å bistå til å forløse det stresset vi har kartlagt. Med en kombinasjon av metodikk og verktøy, som essenser og eteriske oljer (for å nevne noe) bistår jeg deg til å bearbeide og frigjøre det som trengs. Det stresset som oppstår i deg, som skaper symptomer og sykdom, er ofte tilknyttet undertrykte følelser. Derfor handler det i stor grad om å adressere de undertrykte følelsene. 

Kinesiologi egner seg til å støtte kropp og bevissthet ved enhver form for stress og belastning. Sammen legger vi til rette for tilførsel av energi, oksygen og informasjon til de forskjellige delene i kroppen din, slik at kroppen din blir sterkere og mer motstandsdyktig. Sirkulasjon av energi, oksygen og informasjon er en viktig støtte i alle typer livsprosesser. Derfor er kinesiologi også en god støtte for alle typer behandlinger.

Du vil oppleve en umiddelbar ending i musklenes styrke og stabilitet. Musklene vi bruker svarer ut fra tilgangen på sirkulasjonen av energi, oksygen og informasjon i de respektive meridianene og organene vi tester for. Når denne flyten gjenopprettes vil muskelen din bli sterk og stabil igjen. Siden vi vet at nervesystemet står for informasjonsflyten innad i kroppen, og at organene har sentrale funksjoner og oppgaver i biologiske og energetiske prosesser, vil dette på sikt også påvirke deg på andre måter. Som for eksempel hvordan du ser på deg selv og livet ditt, og hvordan du forholder deg til deg selv, livet ditt og omgivelsene dine. 

Kinesiologi passer for alle, uansett alder, kjønn og problemstilling. Fordi vi jobber med årsaken bak stress og blokkeringer, vil du kunne få bistand til å bearbeide underliggende årsaker uavhengig av problemstilling, være seg fysisk, mentalt eller emosjonelt.

 

 

Kinesiologi for voksne

 

Når jeg jobber med kinesiologi kan testingen skje både stående og liggende på benk. Jeg kombinerer kinesiologi med vibrasjonell behandling og du vil derfor i stor grad sitte på stolen under behandlingen. Du vil få mest mulig ut av behandlingen dersom du avstår fra kaffe og eventuelt røyk noen timer før og etter behandling. Det er viktig å drikke mye rent vann etter behandlingen fordi behandlingen kan sette i gang en form for avgiftning, og da vil vann bidra til å få skilt dette ut av systemet raskt og effektivt.

 

Bestill time via sms: 4102 8258 eller her

 

Kinesiologi for barn

 

Jeg jobber med barn opp til 10 år på benken, da det er lettere å teste muskler på barn som er liggende. Når jeg jobber med babyer og barn inntil tre år bruker jeg stort sett en av foreldrene som surrogat for barnet. Dette er vanlig innen kinesiologi og fungerer helt fint. Jeg kombinerer kinesiologi med vibrasjonell behandling derfor vil barn også sitte litt på stol under behandlingen, eventuelt på mor eller fars fang for de minste. Det er fint dersom barn har vært på toalettet før de kommer inn til time, og det er veldig fint om de har med seg yndlingsleken sin.

 

Bestill time via sms: 4102 8258 eller her