Kommuniser direkte med kroppen og bevisstheten din!

 

Bestill time via sms: 4102 8258 eller her

Nyttig å vite om kinesiologi

 

Kinesiologi er en effektiv metode for å gjenopprette grunnleggende god helse på alle plan. Ved hjelp av muskelrespons kan vi begge lytte til kroppen og bevisstheten din, og kartlegge energi, oksygen og informasjonstilførselen i de forskjellige delene av kroppen din. Med forskjellige effektive metoder og verktøy kan du få forløst stress og stagnasjon, slik at du får gjenopprettet en optimal sirkulasjon og dynamikk i de aktuelle områdene. 

Jeg behandler ikke symptomer og sykdom, og jeg forholder meg ikke til diagnoser. Jeg jobber med de bakenforliggende årsakene. Sammen jobber vi derfor med selve årsaken bak symptomene du opplever, og din opplevelse av å leve med symptomene dine.   

Som kinesiolog jobber jeg sammen med deg, og vi jobber med hele deg som menneske. Dette inkluderer dine tankemønstre, følelsesmønstre og handlingsmønstre. Vi tar utgangspunkt i dine utfordringer og tester musklenes respons, for så å kartlegge de underliggende årsakene. 

For å kunne forstå kroppens kommunikasjon bruker jeg muskeltesting for å kartlegge tilstanden i de forskjellige delene av kroppen og bevisstheten din, innhenter den nødvendige informasjonen ved hjelp av forskjellige testskjemaer, og tester ut hvilke metoder som trengs for å bistå til å forløse det stresset som er kartlagt. Det stresset som oppstår i deg, som skaper symptomer og sykdom, er ofte tilknyttet undertrykte følelser. Derfor handler kinesiologi i stor grad om å adressere de undertrykte følelsene, få frigjort den energien de representerer og få den ut i sirkulasjon. 

Kinesiologi egner seg til å støtte kropp og bevissthet ved enhver form for stress og belastning. Sammen legger vi til rette for tilførsel av energi, oksygen og informasjon til de forskjellige delene i kroppen din, slik at kroppen din blir sterkere og mer motstandsdyktig. Sirkulasjon av energi, oksygen og informasjon er en viktig støtte i alle typer livsprosesser. Derfor er kinesiologi også en god støtte for alle typer behandlinger.

Du vil oppleve en umiddelbar ending i musklenes styrke og stabilitet. Musklene vi bruker svarer ut fra tilgangen på sirkulasjonen av energi, oksygen og informasjon i de respektive meridianene og organene vi tester for. Når denne flyten gjenopprettes vil muskelen din bli sterk og stabil igjen. Siden vi vet at nervesystemet står for informasjonsflyten innad i kroppen, og at organene har sentrale funksjoner og oppgaver i biologiske og energetiske prosesser, vil dette på sikt også påvirke deg på andre måter. Som for eksempel hvordan du ser på deg selv og livet ditt, og hvordan du forholder deg til deg selv, livet ditt og omgivelsene dine. 

Kinesiologi passer for alle, uansett alder, kjønn og problemstilling. Fordi vi jobber med årsaken bak stress og blokkeringer, vil du kunne få bistand til å bearbeide underliggende årsaker uavhengig av problemstilling, være seg fysisk, mentalt eller emosjonelt.