Jeg tilbyr intuitiv coaching online og på kontoret mitt i Karl Johans gate 8, Oslo sentrum

 

Bestill time via sms: 4102 8258 eller her

Nyttig å vite om intuitiv coaching


Intuitiv coaching er en metode for å hjelpe deg til å komme i kontakt med det som faktisk skjer i deg deg selv og i livet ditt. Det er en metode for å stimulere deg til å lytte innover og bli mer bevisst på din vei, og ta tak i det du trenger i din unike utfoldelse.

Intuitiv coaching er en kombinasjon av lesning, samtale, lytte og kjenne etter. Siden jeg var barn har jeg observert energi og vibrasjon, og kunnet sanse subtile energier. Jeg har brukt denne egenskapen til å utvikle en kompetanse til å se bakenfor et uttrykk; et symptom, en hendelse, en karakter, ord, handlinger eller situasjoner.

Jeg ser ting fra forskjellige vinkler, og observere uttrykk fra et større perspektiv. Jeg jobber ut fra det perspektivet at fast materie er det siste leddet i en manifestasjonsrekke. Altså at all materie og alle tydelige hendelser skapes ut fra energi som er satt i bevegelse, og ikke omvendt. 

Formålet med å observere det som skjer bak i kulissene i et uttrykk, er å kunne speile det jeg observerer tilbake til din bevissthet. Når jeg viser deg forskjellige alternative perspektiver, kan du finne den optimale løsninger for deg. Som når du er plassert i et bekmørkt rom. Du vet det er en dør ut, men du famler rundt og klarer ikke å finne den. Dette er en problemstilling du sikkert gjenkjenner i livet ditt? Jeg viser deg bare hvor døren er. Poenget er at løsningen er allerede tilgjengelig i deg! Du må bare finne den.

Jeg blander meg ikke inn i det som foregår i deg. Det er du selv som må ta valg og beslutninger. Du må selv gjøre de bevegelsene du trenger å gjøre, ut fra deg selv. Du kommer med en problemstillinger. Jeg observerer din bevissthet, energi og bevegelser mens vi snakker, og jeg deltar i samtalen basert på hva du viser meg. På den måten får du en sterkere kobling til det som allerede foregår i ditt indre. I realiteten fasiliterer jeg bare for den dialogen som allerede pågår internt i bevisstheten din.

Det ikke noe rett og galt for alt handler om å utfolde deg ut fra hva du er i kontakt med i deg selv til enhver tid. Du trenger å kjenne etter og være i kontakt med det som skjer i deg. Jeg speiler og assisterer deg underveis. 

Naturen og bevisstheten vår er konstruert slik den er, uavhengig av hva du tror og ikke. Et solsikkefrø blir ikke en rose fordi om du instendig tror på det, eller ønsker det sterkt nok! Slik er det med din egen bevissthet også. Hva du er i stand til å skape er basert på forutsetningene dine og det ligger ingen begrensing på at du kan skape deg et godt og lykkelig liv! 

 

 

Intuitiv coaching

 

Du kan snakke med meg online eller ved personlig oppmøte. Jeg kombinerer intuitiv coaching med vibrasjonell behandling og Space Clearing, alt ettersom hva som utfolder seg i samtalen vår. Det er en effektiv måte å assistere deg til å komme i kontakt med potensiale dine. Jeg jobber samtidig med både ditt indre og ytre univers. Da får du mest mulig ut av konsultasjonen din. Det er viktig å drikke mye rent vann etterpå, da konsultasjonen kan sette i gang en form for avgiftning, og da vil vann bidra til å få skilt dette ut av systemet raskt og effektivt.

 

Bestill time via sms: 4102 8258 eller her

 

Online Bevissthetstrening

 

Jeg har et femtimers online coachingprogram hvor du får langt mer igjen for investeringen din enn ved enkelttimer hos meg til samme pris. Jeg anbefaler deg derfor heller dette programmet. Du lærer å trene deg på å være mer tilstede og oppmerksom, lytte til ditt indre og få mot til å stle på deg selv og dine egne beslutninger. I tillegg har jeg et åtte ukers program med online bevissthetstrening hvor du får ukentlig program, livesendinger og oppfølging, med individuell coaching hver uke. Jeg  spesiallager oppgaver og øvelser tilpasset akkurat til dine behov.

 

Oppstart i september, ta kontakt for informasjon