Bevisstheten din trenger også trening!  Bevisstheten din er den mest verdifulle ressursen du har for å skape det livet du ønsker deg!

Bli med på bevissthetstrening du også!

Nyttig å vite om Intuitiv coaching


Intuitiv coaching er til for å hjelpe deg til å se hvilke valg du står overfor og være trygg på de beslutningene du står overfor. Du lærer deg hvordan du kan komme i kontakt med det som egentlig skjer i deg selv, og i livet ditt. Du vil bli bedre på å lytte innover og lære å observere deg selv, etterhvert kunne kjenne etter hva som er best for deg, og hvordan du kan ta tak i det du trenger i din unike utfoldelse.

Intuitiv coaching er et samarbeidsprosjekt og er en kombinasjon av lesning, samtale, lytting og observasjon. Siden jeg var barn har jeg observert energi og vibrasjon, og kunnet sanse subtile endringer i energier i omgivelsene. Jeg har derfor opparbeidet meg en evne til å se bakenfor manifestasjon, enten det handler om en hendelse, opplevelse, tanke, følelse eller handling. 

Formålet med å observere det som skjer bakenfor, er å kunne speile det jeg observerer tilbake til deg og din bevissthet. Da vil kombinasjonen av dine egne, og mine, erfaringer kunne brukes av bevisstheten din. På den måten kan det bidra til at du selv finner den optimale løsninger for deg

Jeg blander meg ikke inn i det som foregår i deg og ditt liv. Det er du selv som tar valg og beslutninger for deg selv. Du kan komme til meg med problemstillingen din  men jeg bare observerer bevisstheten din, energien din og bevegelser mens vi snakker. Jeg deltar i samtalen basert på hva du til enhver tid viser meg, i nåtid. På den måten kan du få et mer bevisst forhold til det som allerede foregår i ditt eget indre, i din egen underbevissthet. I realiteten fasiliterer jeg bare for den dialogen som allerede pågår internt i deg selv.

Det handler ikke om rett eller galt da det handler om at du utfolder deg ut fra hva du til enhver tid er i kontakt med i deg selv, til enhver tid. Det handler om at du kommer mer i kontakt med det som skjer innad i deg selv. Jeg speiler og assisterer deg underveis, slik at det som ligger i underbevisstheten din kan komme tydeligere frem i dagsbevisstheten din. 

Naturen og bevisstheten din er en genuin konstruksjon. Men et solsikkefrø kan ikke bli til en rose fordi om du instendig tror på det, eller ønsker det sterkt nok! Slik er det med din egen bevissthet også. Hva du er i stand til å skape, er et resultat av dine forutsetninger, ressurser og tilgjengelige potensialer. Din største utfordring er å begynne å utfolde dem!

Intuitiv Coaching vil kunne bidra til at du får optimalisere forutsetningene dine, og samtidig gjøre deg mer bevisst på potensialene og ressursene dine, som allerede ligger latent i deg.  

Bestill time her