Bevisstheten din trenger også mye trening!  Den er absolutt det  viktigste verktøyet, og den mest verdifulle ressursen du har for å skape det livet du ønsker deg!

Bestill time på sms til 41028258

Nyttig å vite om intuitiv coaching


Intuitiv coaching er til for å hjelpe deg til å se hvilke valg du står overfor og ta beslutninger, for så å agere på den beslutningen. Jeg kan bidra til at du kan komme mer i kontakt med det som faktisk skjer i deg deg selv, og i livet ditt. Du lærer å lytte innover og observere hva som skjer i deg, kunne kjenne selv hva som er best for deg, og ta tak i det du trenger i din unike utfoldelse.

Intuitiv coaching er et samarbeidsprosjekt med en kombinasjon av lesning, samtale, lytting og observasjon. Siden jeg var barn har jeg observert energi og vibrasjon, og kunnet sanse subtile endringer i energier. Jeg har med det opparbeidet meg egenskapen til å se bakenfor en manifestasjon, enten det handler om en hendelse, opplevelse, tanke, følelse eller handling. 

Formålet med å observere det som skjer bakenfor, er å kunne speile det jeg observerer tilbake til din deg. Da vil kombinasjonen av dine og mine erfaringer kunne brukes til å finne den optimale løsninger for deg

Jeg blander meg ikke inn i det som foregår i deg. Det er du selv som må ta valg og beslutninger for deg selv. Du kommer med en problemstillingen din; jeg observerer din bevissthet, energi og bevegelser mens vi snakker, og jeg deltar i samtalen basert på hva du viser meg. På den måten får du en sterkere kobling til det som allerede foregår i ditt eget indre. I realiteten fasiliterer jeg bare for den dialogen som allerede pågår internt i bevisstheten din.

Det ikke noe rett og galt da det handler om at du utfolder deg ut fra hva du selv er i kontakt med, i deg selv, til enhver tid. Du trenger kanskje å kjenne mer etter, og være mer i kontakt med det som skjer i deg selv. Jeg speiler og assisterer deg underveis slik at det som ligger i underbevisstheten din kan komme tydeligere frem i deg. 

Naturen og bevisstheten vår er konstruert slik den er, uavhengig av hva du tror og ikke. Et solsikkefrø blir ikke en rose fordi om du instendig tror på det, eller ønsker det sterkt nok! Slik er det med din egen bevissthet også. Hva du er i stand til å skape er basert på i hvilken grad du er i stand til å realisere potensialene dine.

 

Intuitiv coaching

 

Du kan snakke med meg online eller ved personlig oppmøte. Jeg bruker alle de verktøyene og erfaringene jeg har høstet gjennom mine 20 år som terapeut. Intuitiv coaching er en effektiv måte å assistere deg til å komme i kontakt med potensiale dine og bruke de ressursene du allerede har i deg. Jeg inkluderer alle fasetter og aspekter, både fra ditt indre og ytre liv. Da får du mest mulig ut av konsultasjonen din. Du vil få oppgaver og øvelser du kan jobbe med underveis, slik at du effektivt trener opp din egen bevissthet og oppmerksomhet. 

 

Bestill time via sms: 4102 8258

 

Onlinekurs i Bevissthetstrening

 

Jeg tilbyr et femtimers online coachingprogram hvor du får langt mer igjen for investeringen din enn ved enkelttimer hos meg, til samme pris! Jeg anbefaler deg derfor heller dette programmet. Du lærer å trene deg på å være mer tilstede og oppmerksom, lytte til ditt indre og få mot til å stole på deg selv og dine egne beslutninger. I tillegg har jeg et åtte ukers program med online bevissthetstrening hvor du får ukentlig program med ukentlig live-sendinger og individuell coaching. Jeg lager tilpassede oppgaver og øvelser til dine egne behov.

 

Lansering i september 2022 ✨