Bevisstheten din trenger også trening!  Den er den  den mest verdifulle ressursen du har for å skape det livet du ønsker deg!

Bli med på bevissthetstrening du også!

Nyttig å vite om intuitiv coaching


Intuitiv coaching er til for å hjelpe deg til å se hvilke valg du står overfor og være trygg på de beslutningene du tar. Du lærer deg hvordan du kan komme i kontakt med det som egentlig skjer i deg selv, og i livet ditt. Du vil bli bedre på å lytte innover og lære å observere deg selv, kunne kjenne etter hva som er best for deg, og hvordan du kan ta tak i det du trenger i din unike utfoldelse.

Intuitiv coaching er et samarbeidsprosjekt og er en kombinasjon av lesning, samtale, lytting og observasjon. Siden jeg var barn har jeg observert energi og vibrasjon, og kunnet sanse subtile endringer i energier i omgivelsene. Jeg har med det opparbeidet meg en egenskap til å se bakenfor manifestasjon, enten det handler om en hendelse, opplevelse, tanke, følelse eller handling. 

Formålet med å observere det som skjer bakenfor, er å kunne speile det jeg observerer tilbake til din bevissthet. Da vil kombinasjonen av dine og mine erfaringer kunne brukes av bevisstheten din, til å finne den optimale løsninger for deg

Jeg blander meg ikke inn i det som foregår i deg og ditt liv. Det er du selv som må ta valg og beslutninger for deg selv. Du kommer med problemstillingen din; jeg bare observerer bevisstheten din, energien din og bevegelser mens vi snakker. Jeg deltar i samtalen basert på hva du til enhver tid viser meg på det indre. På den måten kan du få en sterkere kobling til det som allerede foregår i ditt eget indre. I realiteten fasiliterer jeg bare, for den dialogen som allerede pågår internt i bevisstheten din.

Det handler ikke om rett eller galt da det handler om at du utfolder deg ut fra hva du er i kontakt med, i deg selv, til enhver tid. Du trenger kanskje å være mer oppmerksom på, og i kontakt med det som skjer innad i deg selv. Jeg speiler og assisterer deg underveis slik at det som ligger i underbevisstheten din kan komme tydeligere frem i dagsbevisstheten din. 

Naturen og bevisstheten din er en genuin konstruksjon. Men et solsikkefrø kan ikke bli til en rose fordi om du instendig tror på det, eller ønsker det sterkt nok! Slik er det med din egen bevissthet også. Hva du er i stand til å skape, er et resultat av dine forutsetninger, ressurser og tilgjengelige potensialer. Og ikke minst din evne til å ta dem i bruk!

Intuitiv coaching kan bidra til at du kan optimalisere forutsetningene dine, og samtidig bli mer bevisst på de potensialene og ressursene som allerede ligger latent i deg.  

 

Intuitiv coaching

 

Du kan snakke med meg online eller ved personlig oppmøte. Jeg bruker alle de verktøyene og erfaringene jeg har høstet gjennom mine 20 år som terapeut. Intuitiv coaching er en effektiv måte å assistere deg til å komme i kontakt med potensiale dine og bruke de ressursene du allerede har i deg. Jeg inkluderer alle fasetter og aspekter, både fra ditt indre og ytre liv. Da får du mest mulig ut av konsultasjonen din. Du vil få oppgaver og øvelser du kan jobbe med underveis, slik at du effektivt trener opp din egen bevissthet og oppmerksomhet. 

 

Bestill time her eller via sms til 4102 8258

 

Onlinekurs i Bevissthetstrening

 

Bli med på en åtte ukers online kurs i Bevissthetstrening! Dette er et online kurs, med praktisk trening der du setter teori ut i praksis, inkludert online coaching. Her får du tilgang til en kursportal med mye spennende materiale. Du lærer å være mer tilstede, trener din oppmerksomhet, lærer å lytte til ditt indre, og får styrket din evne til å stole på deg selv og dine egne beslutninger. Du deltar i et program med ukentlige live-sendinger, live Q&A, og individuell coaching. Sammen lager vi tilpassede oppgaver og øvelser til dine aktuelle behov.

 

Les mer her ✨