1.250,00 NOK

Numerologi for fødseltallet ditt

Fødselstallet ditt kan gi deg et strukturelt overblikk over deg selv og livet ditt 

Fødselstallet ditt, også kalt livstallet, representerer genene og hovedstrukturen i livet ditt, og er et uttrykk for den totale, overordnede strukturen i livet ditt. Altså selve overbygningen, den overordnede, styrende strukturen du inkarnerer inn i. Det representerer hvem du er, strukturelt sett, og representerer yttergrensen av dine tilgjengelige potensialer for dette livet.

Det betyr at fødselstallet ditt markerer den strukturelle rammen og plattformen for livet ditt. Vi kan sammenligne det litt med de forskjellige fagstudiene på universitetet. Her studerer du, og utfolder deg innenfor gitte rammer fordi det er disse emnene du skal utvikle, modnes  og spesialisere deg i. Det gjør du gjennom erfaring og observasjon i livet ditt. 

Det handler ikke om at du skal, eller tudere noe spesielt tema, det handler om å realisere potensialer gjennom å studere og forstå de universelle prinsippene. For så å praktisere dem i livet ditt. Universelle prinsipper er naturlover i praksis. 

Hva du får:

  • Utregnet fødselstallet ditt
  • 7-12 siders tekst om ditt personlige fødselstall
  • 30 minutters innføring i hvordan du kan forstå og bruke informasjonen aktivt i hverdagen din, på zoom eller telefon

Ønsker du å utforske de potensialene og utfordringene du har tilgang på i livet ditt, tydeliggjøring av egenskaper og funksjoner, tematikker og prosesser, som du vil kunne oppleve i livet ditt

Da er det bare å legge inn bestillingen din så får du tallet ditt på e-post snarest mulig og innen maks tre virkedager. 

Merk: Dersom du ikke mottar mail innen tre virkedager så sjekk spamboksen din!

Til din informasjon:

  • Jeg trenger navnet ditt for å registrere deg for utregning av fødselstallet ditt.
  • Jeg trenger din fødselsdato for å regne ut fødselstallet ditt for deg. Du skal ikke gi meg fødselsnummeret ditt.
  • Du må selv ta kontakt med meg for å booke tid for gjennomgang på zoom eller telefon
  • Du kan booke time for opplæring på sms til 41028258
  • Dine data blir oppbevart i henhold til loven om personvern.


NB! Savner du tilbakemelding så sjekk spamboksen din!