1.250,00 NOK

Numerologi for året ditt

Ditt personlige numerologiske tall for 2023 representerer hovedtematikken din dette året

Årets tall representerer årets tematikk, og styrer strukturen i måter du jobber med tematikken din dette året. Årets tall kan derfor bevisstgjøre deg på de prosessene du er i, og gi deg flere perspektiver på hvordan du kan optimalisere din egen utfoldelse gjennom året.

Årets tall vil både kunne utløse, og underbygge de tematikkene og prosessene du har representert i de øvrige aspektene dine, altså med tallene i fødselsdagen din og navnet ditt. Det betyr at du får sentrert fokuset ditt rundt de tematikkene, og prosessene som vil være med å løfte deg i forhold til din overordnede livsutfoldelse, og bidra til å tydeliggjøre potensialer som nå ligger innenfor din rekkevidde. Det betyr at du kan være mer tilstede, og i kontakt med de utfoldelsene som faktisk utspiller seg.

Hva du får:

  • Utregnet tallet ditt for 2023
  • 7-12 siders tekst om ditt personlige tall for 2023
  • 30 minutters innføring på hvordan du kan bruke informasjonen i hverdagen din på zoom eller telefon

Ønsker du å utforske de mulighetene du har i året som kommer, aktuelle potensialer og tematikker du kan få tilgang på gjennom 2023

Da er det bare å legge inn bestillingen din så får du tallet ditt på e-post snarest mulig og innen maks tre virkedager. 

Merk: Dersom du ikke mottar mail innen tre virkedager så sjekk spamboksen din!

Til din informasjon:

  • Jeg trenger navnet ditt for å registrere deg for utregning av årstallet ditt.
  • Jeg trenger din fødselsdato for å regne ut årets tall for deg. Du skal ikke gi meg fødselsnummeret ditt.
  • Du må selv ta kontakt med meg for å booke tid for gjennomgang på zoom eller telefon
  • Du kan booke time for opplæring på sms til 41028258
  • Dine data blir oppbevart i henhold til loven om personvern.


NB! Savner du tilbakemelding så sjekk spamboksen din!