Life is your arena for healing through growth and expansion. 

Hva kan jeg bidra med for deg?

Jeg kan bidra med å gi deg et større overblikk over hvor du er i prosessene dine, hva du kan gi slipp på, og hva du trenger å ta med deg videre. Det kan gi deg tydeligere retning i livet og visshet om hva du trenger å gjøre, og ikke.

Jeg kan bidra med å koble sammen informasjon fra de forskjellige delene i livet ditt, og bidra med å sette det sammen i en større sammenheng, slik at du kan få en større forståelse av detaljene av det som skjer i livet og i hverdagen din.

Jeg kan gi deg tydeligere speil og bidra med å bevisstgjøre områder du ennå ikke er bevisst på i

deg selv. Jeg kan bidra med å avdekke de delene av deg selv som saboterer din vekst og hindrer deg i å oppnå det du ønsker deg i livet.

Jeg kan speile deg og livet ditt tydelig og mer effektivt, slik at du kan se deg selv, dine prosesser og det du holder på med fra flere vinkler. Og tydeliggjøre både dine styrker og svakheter.

 

Sist, men ikke minst, kan jeg bidra til å motivere og inspirere deg på veien, hvor målet er at du kan realisere mer av det potensialet som allerede ligger i deg.

All kinds of of people, with all kinds of issues, in all ages!

Hvem velger meg som terapeut?

De som søker en endring eller helbredelse, og som er innstilt på at de må gjøre mesteparten av jobben selv. 

De som føler at de vil være på en annen plass i livet enn det de er nå, enten om det handler om deres egen opplevelse av seg selv, om sitt yrkesmessige ståsted, sosiale og familiære situasjon eller sin helsemessige tilstand.

Eller de som trenger å få bekreftet at de allerede er på rett plass, at de ikke skal noe sted og at de kan fokusere på å nyte det som er.

 

De som ønsker å forstå mer av sin egen situasjon, forstå hva de egentlig holder på med og ut fra det kunne ta mer bevisste valg, være mer tilstede og proaktive i hverdagen. 

 

De som har ergret seg nok over issues i livet sitt, og er lei av å danse rundt grøten. Som trenger å høre det de allerede vet fra en annen for å komme i gang med tiltakene sine.

 • De som trenger coaching og veiledning, være seg privat eller på jobb.

 • De som har en sykdom, eller udiagnostiserte symptomer som påvirker ens livsreise. (Jeg behandler ikke sykdommer, men jeg assistere med å jobbe med læringsprosessene som ligger bak.)

 • Foreldre med barn som trenger assistanse ved sykdom  eller adferds-problematikker. Ofte relatert til sosial-, skole- og undervisnings problematikker
   

 • De som står overfor døds-prosesser, da jeg også jobber med terminalterapi.

 • De som opplever en akutt krise, eller har vært utsatt for ulykke eller overgrep – for å bearbeide sjokk og traumer. 

 • De som av forskjellige grunner har hatt, eller skal ha et kirurgisk inngrep, for å rense, lukke og beskytte energetisk etter fysisk inngrep.

Choose a direction to fulfill your potentials.

Hva kan du forvente deg?

Av de som velger å komme til meg er det 70% som velger å jobbet med sine prosesser over tid, og som kommer regelmessig tilbake. Ikke fordi de ikke klarer å finne ut av tingene selv, men fordi de gjør det. De ser mer av det som står i veien, som de også trenger å ta fatt på.

De større resultatene er gjerne summen av mange små suksesser over tid. Det er derfor viktig å se seg tilbake innimellom, ofte er det først da man ser at man har flyttet seg.

Etter en behandling kan du forvente deg at du kanskje er litt trøtt, noe som kan vedvare noen dager i etter-kant. Det er derfor viktig å legge til rette for søvn og hvile de første dagene etter en behandling.

 

Det er viktig å drikke mye og rent vann, for å understøtte de utskillingene som blir satt i gang. 

Mange merker først en endring i drømmelivet sitt, fordi bevisstheten blir aktivert og om natten blir vi ikke så distrahert av hverdagens sysler. Etterhvert legger man mer og mer merke til sine egne tilstander; tanker, følelser og handlinger, da legges det også til

rette for at en kan begynne å skape en endringer på disse områdene.

Prosesser i kropp og bevissthet blir effektivisert, og ting vil bli utløst i livet ditt. Du vil derfor lettere kunne se hvilke konsekvenser dine valg og handlinger gir, og bruke denne innsikten til å navigere annerledes, ta andre valg og lytte mer.

Viktig å merke seg:

 • Oppfølging med regelmessig behandling gir de beste resultatene. 
   

 • Prosess-arbeide kan ta tid. og det er viktig å være tålmodig med seg selv og egne prosesser.
   

 • Du investerer i deg selv og ditt liv.
   

 • Gode resultater krever at du jobber aktivt og målrettet. 
   

 • Resultater er avhengig av flere faktorer, og de små endringene er ofte de mest verdifulle.

Includes all perspectives!

 • Black Facebook Icon

© 2017 by Line Vitt - all rights reserved 

post@linevitt.no

Oslo – Norway