Hva kan jeg gjøre for

din bedrift?

Jeg kan speile potensialene i bedriften på en slik måte at både du og dine ansatte kommer mer i kontakt med dem.

 

Jeg kan peke på og tydeliggjøre de aspektene dere trenger å få på plass for å realisere disse potensialene. – Hva er det som ikke fungerer og hvem er på feil plass i forhold til potensialer og ressurser. 

 

Jeg kan bidra til at fler jobber i samme retning og får en større forståelse for sin egen og andres rolle og funksjon i den bevegelsen bedriften er i.​​

Jeg kan gi deg et overblikk over hvor bedriften er i sin bevegelse, og avdekke de områdene du selv, eller dine ansatte, ikke ser eller fornekter.

Jeg kan sette de forskjellige delene inn i en større sammenheng, slik at du kan få en større forståelse av detaljene. Være seg på det strukturelle eller det menneskelige plan. 

Jeg ser alle som likeverdige innad i bedriften og

det er viktig at jeg kan forholder meg til alle ansatte på samme premisser, både når det gjelder analyse, oppgaver og tilbakemeldinger.

 

Jeg jobber tydelig og direkte, og speiler det som mangler for å styrke eventuelle svake ledd i organisasjonen din. Jeg bidrar til å avsløre illusjoner og speile potensialene.

 • Jeg kan gi deg et overblikk over hvor dere er i prosessene, og hva dere kan gjøre videre.

 • Jeg kan sette de forskjellige delene inn i en større sammenheng, slik at du kan få en større forståelse av bevegelsene.

 • Jeg kan gi deg ærlige innspill på områder dere ikke ser eller anerkjenner selv.

 • Jeg kan stimulere og motivere både deg og dine ansatte.

Hva kan du forvente

– under og etter?

Jeg gjør først en analyse av bedriften før jeg starter, og bruker organisasjonskartet som grunnlag for analysen. Ut fra denne analysen blir vi enige om en grunnleggende strategiplan for hvordan vi skal jobbe i henhold til målsettingen. 

Deretter har jeg et møte med de ansatte som er involvert i prosjektet, slik at jeg kjenner deres styrker og svakheter, og at de blir kjent med meg.

Deretter jobber vi suksessivt og målrettet med menneskene, strukturen, holdninger og rutiner.

Jeg følger prosessene og coacher den enkelte, både fra et individuelt og overordnet perspektiv, alene og i grupper. Hver og en får oppgaver de skal jobbe med, som bidrar til å styrke det samlede fokuset. Den enkelte får oppgaver ut fra hva som trengs for å være med på å bevege bedriften i den ønskede retningen, innenfor det området vi jobber med.

Etterhvert konsentrere jeg meg om ledergruppen som skal ta over arbeidet med å inkludere og veilede sine kolleger. Hvordan de skal formidle, følge opp og ta imot fra kollegene i sine grupper, og bli en bedre leder for sine kolleger.

Jeg jobber gjerne med bedrifter som:

 • Er fremadrettet og har ambisjoner å jobbe mot et mål som samlet enhet.
   

 •  Ønsker å få med seg sine ansatte og lytte til deres kompetanse og erfaring for å nå et felles mål.
   

 • Har verdier som ivaretar den enkeltes ressurser innenfor en samlet enhet.
   

 • Lar seg inspirer til å gjøre endringer der de gamle løsningen ikke lenger fungerer.
   

 • Ønsker vekst og ekspansjon, være seg på små eller større områder.
   

 • Ønsker å ivareta den enkeltes vekst og potensialer, og utnytte dette til bedriftens beste.
   

 • Tenker bedriften som en samlet enhet hvor alle har en likeverdig rolle i å realisere bedriftens potensial.

 • Black Facebook Icon

© 2017 by Line Vitt - all rights reserved 

post@linevitt.no

Oslo – Norway