Hjernen i praksis: Online kurs i hjernens energetiske funksjoner og fantastiske egenskaper

Bli med å lær om de spennende energetiske funksjonene og egenskapene til de forskjellige delene av hjernen. Et verdifullt påfyll for deg som inkluderer hjernen i praksisen din! Du trenger ingen forkunnskaper om hjernen for å delta.

  

Fire-ukers online kurs 21. april 2023


Dette er et fireukers kurs med hjernen som tema. Du kan starte når det passer deg, og du kan fullføre i ditt eget tempo! Her vil du få presentert den energetiske forståelsen av hjernens forskjellige deler, deres funksjoner og egenskaper. De anatomiske og fysiologiske egenskapene finner du lett informasjon om på nett, eller i fagbøker, derfor finner du ikke så mye av det her i dette kurset. 

Den energetiske forståelsen for kropp, organer, planter, dyr, mineraler og annet, kommer opprinnelig fra den gamle østlige medisinen. Mye av dette finner vi blant annet i den gamle kinesiske medisinen, som i Kina også var en vesentlig del av av for eksempel akupunkturen. Problemet er at vi i Vesten ikke forstod tankegangen bak den energetiske forståelsen av den kinesiske medisinen, så når for eksempel akupunktur ble tatt i bruk her i Vesten uteble den delen som handler om den energetiske forståelsen av materien. Den ble stort sett igjen i Kina. Det du får presentert her tar utgangspunkt i denne delen av den kinesiske medisinen, som omhandler den energetiske forståelsen av materien.

Dersom du har, eller planlegger å delta, på kurset "Hjernen vår største ressurs!" laget av Kathie Guhl fra California, vil du definitivt ha stor glede av dette kurset. Det er bare å samle sammen det du har av informasjon fra de forskjellige kildene dine, og bruke alt du mener har verdi i din egen praksis.

Kurset er ellers åpent for alle som inkluderer hjernen i sin praksis, for deg som har en genuin interesse for hjernen, og for deg som er klar for et mer avansert materiale for din personlige selvutvikling.

Meld deg på kurs her!

De forskjellige delene av hjernen og deres energetiske funksjoner

 

Alle delene av hjernen har både en fysiologisk og en energetisk funksjon. Når du vet mer om hva de forskjellige delene representerer, kan du bevisst aktivere og bruke dem mer aktivt og bevisst som redskaper, både i din egen hverdag og under behandling. Kroppen din har mange effektive verktøy du kan benytte deg, av til enhver tid. Du trenger bare å lære deg aktivere dem, slik at du kan bruke dem når du trenger det. For eksempel kan du bevisst aktivere pannelappene for å ta viktige valg og avgjørelser for fremtiden. 

De forskjellige delene av hjernen og deres energetiske egenskaper

 

Alle delene av hjernen har forskjellige fysiologiske og energetiske egenskaper. Når du vet mer om de forskjellige  egenskapene, kan du også etterhvert lære deg å gjenkjenne hva de representerer ute i livet ditt. Da kan du etterhvert begynne å gjenkjenne speilene og projeksjonene tilknyttet de forskjellige delene, i ditt ytre liv. Det vil si at du for eksempel kan lære deg å gjenkjenne det som representerer lillehjernen din ute i livet ditt. Da kan du samhandle mer direkte med de prosessene og tematikkene som utspiller seg. 

Online kurs oppstart 21.04.2023

kr 4850

 • Tilgang til kursportal med illustrasjoner og mye nytt og spennende materiale tilsvarende et 4-dagers kurs
 • Mulighet for å laste ned PDF-filer for eget bruk
 • Tilgang på ukentlige live sendinger og Q&A innenfor kursets tidsramme. Opptakene vil bli tilgjengelig i egen deltagergruppe
 • Mulighet til å stille spørsmål underveis
 • Lukket deltagergruppe hvor du kan samhandle med andre deltagere, dele aktuell informasjon m.m.
 • Du kan velge tempoet på fullføring av kurset selv
Meld deg på nå!

Noen små teasere fra et materiale du bare kan glede deg til!

 

"Hjernen er ikke bare guvernørpunktet for hele kroppen din, men det er også her spirituell energi blir konvertert til biologisk energi, som kroppen kan benytte seg av. Hjernen fungerer også den andre veien, der biologisk energi omformes til spirituell energi. Vi er sjel og har kropp, derfor er det viktig at energi, bevissthet og informasjon sirkulerer godt begge veier."

"Dersom deler av hjernen din ikke er tilfredsstilt, kan du altså ved hjelp av perseptering bidra til å stimulere de forskjellige delene av hjernen din. På denne måten kan du bevisstgjøre de fysiologiske prosessene og delvis bevisst påvirke din utvikling også fra et fysiologisk aspekt. Den beste måten er derimot å bruke hjernen din. Det er mange måter å bruke hjernen på, det er også mange måter vi kan bruke hjernen på som det fortsatt mangler en kollektiv kunnskap om."

"Epifysen betegnes som et balanseorgan. Den er med på å temperere deg i forhold til dine omgivelser, og det er en viktig funksjon. Det handler om din tilpasning til landskapet. Altså din evne til å tilpasse deg omgivelsene til enhver tid. Du må bli i tune med dine omgivelser for at du skal kunne begynne å kommunisere med det. Du kan ikke kommunisere og samhandle med det landskapet du er i, med mindre du er tilpasset det. Du må snakke samme språk."

"Amygdala er mer koblet til det større bildet, som gjør at den har en annen agenda. Den leder deg igjennom inkarnasjonen din, og den sørger for at du får utført det du skal. Amygdala gir deg anledning til å gå rundt i dine innbilninger, men bare inntil en viss grense. Du får ha dine rare forestillinger om verden og deg selv, så lenge du opererer innenfor de grensene som er satt opp. Går du utenfor disse grensene, vil amygdala kunne bli aktivert og tvinge deg tilbake."

Innhold du kan glede deg til!

Kapitler og emner:

 • Generelt om hjernen
 • Storehjernen

 • Høyre og venstre hjernehalvdel

 • Lillehjernen

 • Mellomhjernen 

 • Midthjernen (+ hjernstammen)

 • Pannelappen 

 • Isselappen

 • Bakhodelappen

 • Tinninglappen

 • Corpus callosum

 • Thalamus

 • Epifysen

 • Hypotalamus

 • Hypofysen

 • Amygdala

 • Hippocampus

 • Detox av hjernen

Mer enn bare et kurs om hjernen

 

Med dette kurset vil du også kunne bli mer bevisst på hvordan tingene henger sammen. Du vil også forstå mer om hvordan du kan jobbe med de forskjellige elementene, både på det indre og i det ytre. Du vil bli mer bevisst på hvordan du kan bruke din oppmerksomhet og evne til inntuning, det å lytte og observere. Dette er kunnskap du kan bruke både profesjonelt og i ditt personlige liv. Selv om du allerede gjør mye av dette fra før, kan jeg love deg at du vil gjøre mer av det etterpå!

Meld deg på kurs her!

Litt om meg

 

Jeg heter Line Vitt og jeg startet praksisen min som kinesiolog i 1998. I tillegg har jeg jobbet som intuitiv coach siden 2005. Jeg har tidligere drevet egen skole med terapeutisk utdannelse. Ved siden av å utdanne terapeuter har jeg også kurset etablerte terapeuter. Jeg har arrangert kurs og undervist i aktuelle temaer, som for eksempel; helse, etikk, energetisk hygiene, bevissthet, anatomi og personlig vekst. I den forbindelse har jeg arrangert en del større seminarer og retreater.

Ved siden av å starte og drive egen skole, har jeg startet opp og drevet flere større klinikker i Oslo. I dag holder jeg til på eget kontor og har bare ansvar for meg selv. Videre har jeg drevet egen nettbutikk med terapeutiske verkstøy, i hovedsak blomsteressenser, sprayer og krystaller for terapeutisk bruk. I den forbindelse har jeg arrangert en del kurs i bruk av blomsteressenser. 

Jeg er nysgjerrig på alt som har med kropp og bevissthet å gjøre, på livet og alt som har å gjøre med det å være et menneske. Organene våre spiller en stor rolle i det som for oss er å være menneske. Derfor håper jeg å kunne inspirere deg til å bli med på dette spennende kurset med energetisk forståelse av hjernen.

Håper vi ses på kurs!