Få regnet ut dine personlige numerologiske tall - helt gratis! 

 

Få regnet ut navnet ditt, fødselstallet ditt og ditt personlige tall for 2023 helt gratis!

Fornavn, mellomnavn og etternavn har hver sine funksjoner i livet ditt, og representerer forskjellige aspekter av deg.

Det samme gjelder dagtallet, månedstallet og årstallet du er født. Her kan du laste ned gratis fil med informasjon om hva de forskjellige aspektene representerer. 

Numerologi er et verdifult verktøy både personlig og profesjonelt. Du kan bruke det som verktøy for bevisstgjøring i livet ditt. Du vil også kunne få bevisstgjort  potensialer og få nye perspektiver på både deg selv og situasjoner i livet ditt.

Få gratis utregning av dine numerologiske tall nå!

Ikke gå glipp av denne eksklusive muligheten!

Er du nysgjerrig på dine numerologiske tall, og hva du kan bruke det til?

 

I numerologi forholder vi oss til tallenes energetiske egenskaper. Tall representerer energi og vibrasjon, akkurat som bokstaver. Tall er klare og tydelige referanser, og forandrer seg ikke ut fra hvem som ser på dem, hvilket språk du snakker, eller hvilke tegn du bruker. Tall representerer stabile enheter, som vi bruker i alle aspekter av livet.

Siden tall også representerer energi, bevissthet, informasjon og materie, kan vi også bruke tallene som aktive verktøy på flere måter, som i numerologien. De tallene som er aktuelle i fødselstallet ditt og navnet ditt, vil derfor kunne fungere som speil og katalysator i deg selv, og i livet ditt. Med numerologi kan du derfor få bevisstgjort, og tydeliggjort egenskaper og potensialer, styrker og svakheter, få litt mer oversikt og mer forståelse for både underliggende strukturer og overordnede prosesser.

Du finner ingen fasit gjennom numerologien, heller ingen endelige svar, men du får tilgang på en del nye perspektiver, som kan bidra til at du kan komme mer i kontakt med det som skjer i deg selv, og i livet ditt. De forskjellige delene av navnet ditt, og fødselsdatoen din representerer forskjellige aspekter av deg. Som for eksempel; fornavn, mellomnavn, etternavn. Og som; dag, måned, år. Derfor handler numerologi i stor grad om å se tallenes energetiske egenskaper i sammenhengen med de forskjellige funksjonene navn og dato har i livet ditt.

Jeg har hatt mye glede og nytte av de verktøyene som har gitt meg verdi i årenes løp, og numerologi er ett av verktøyene jeg verdsetter høyt. I numerologi gir vi bokstaver en tallverdi, vi summerer tallene, og reduserer ned til et tall fra 1-9. Tallet 0 er bare med i mer avanserte oppsett.

Jeg har hatt kunder som har brukt informasjonen i oppsettet sitt i år etter år, fordi det er så mange nivåer av forståelse av det som trenger å bevisstgjøres. Her får du en start, en introduksjon og noen teasere, så kan du se om det får like mye verdi for deg. Jeg håper å høre fra deg!

Beste hilsen fra Line Vitt ✨

Gratis numerologisk utregning av:

  • Fornavn
  • Mellomnavn
  • Etternavn
  • Navntallet
  • Dagtall
  • Månedstall
  • Årstall
  • Fødselstall
  • Personlig tall for 2023
 

I tillegg til hele denne listen over, får du med informasjon om hva de forskjellige punktene over representerer i livet ditt!

Jeg har brukt numerologi som aktivt verktøy siden 1990!

 

Jeg har alltid vært fascinert av tall og geometri, og lærte meg numerologi i 1990, mens jeg studerte i Paris. Allerede den gang var det mange bedrifter der som inkluderte numerologi i søknadsprosessen før de ansatte nye i selskapet. 

Jeg har tilbudt numerologisk oppsett til mine klienter, som verktøy, siden 2004. I tillegg er det mange bedrifter som vil ha informasjon på selskapene sine, navn og organisasjonsnummer m.m. I dag tilbyr jeg ikke lenger fullt oppsett, men jeg tilbyr utregninger og informasjon om tallene for fødselstall, personlig årstall og organisasjonsnummer.

Det er allerede mere nok å forholde seg til disse, selv når du ønsker å virkelig jobbe i dybden av deg selv. Et dokument med informasjon om tallet vil være på mellom 6-10 sider. I tillegg gir jeg opplæring på hvordan informasjonen kan brukes, og rask gjennomgang av tallet.

Nå er du så heldig at du kan få utregningene dine helt gratis! I tillegg gir jeg deg informasjon om de forskjellige aspektene av oppsettet ditt, og en liten teaser på fødselstallet og ditt personlige årstall for 2023, også helt gratis!

Det er all grunn til å kaste seg på dette tilbudet, så hiv deg gjerne med du også!

Få gratis utregning av dine numerologiske tall nå!

Ikke gå glipp av denne eksklusive muligheten!

Du vil ikke motta spam fra meg! Du kan avmelde deg når du måtte ønske.