Ditt personlige numerologiske tall for 2023 representerer hovedtematikken din dette året

 

Hovedtematikken dette året betyr den historien du er på vei til å utfolde i livet ditt, dette året. Altså det som vil tydeligst prege hverdagen din gjennom 2023. Når du ser tilbake på året som har gått, kan du kanskje se at det er en overordnet rød tråd i det du har opplevd, skullet lære og erfare. Dersom du klarer å trekke ut ekstraktene av opplevelsene dine og se det du sitter igjen med, vil du se at det representerer en overordnet tematikk. 

La deg så inspirere av hva det nye året har å by på, og se hvilke potensialene som ligger til rette for deg i 2023. Tall representerer struktur og energi, og hvert tall har sine funksjoner og egenskaper. Vi har en sterk kollektiv tilknytning til tall gjennom både tid, datoer og økonomi, for å nevne noen av de viktigste. Derfor får tall som er tilknyttet dato og tid også en sterk innflytelse på deg.

Går du deg vill så følg elven, var det noen som sa. Elven er der flyten er, og representerer her flyten i livet ditt. Det er ofte vanskelig å kjenne den overordnede flyten, når vi drukner i hverdagen. Årets tall kan vise deg hvor du kan finne denne flyten er for deg dette året, hva du kan være forberedt på, følge med på og bidra til å bevisstgjøre de prosessene som allerede er i ferd med å utspille seg. 

Om du sitter fast i noe mentalt eller emosjonelt, om det er prosjekter du ikke kommer i gang med, eller kanskje du opplever at alt er tungt og utfordrende for tiden, da hjelper det å ha noe å støtte seg på og navigere etter, la seg inspirere av og noe som hjelper deg å se litt andre perspektiver. Tallet ditt for 2023 gir deg ikke svar på alt, men det gir deg en oversikt var de potensielle strømningene du vil komme i kontakt med dette året og hvordan dette kan påvirke deg. Å vite noe, er så mye mer enn ingenting.

 

Litt om hva årets tall representerer i livet ditt

Årets tall representerer årets tematikk, og styrer strukturen i måter du jobber med tematikken din dette året. Årets tall kan derfor bevisstgjøre deg på de prosessene du er i, og gi deg flere perspektiver på hvordan du kan optimalisere din egen utfoldelse gjennom året. 

Årets tall vil både kunne utløse, og underbygge de tematikkene og prosessene du har representert i de øvrige aspektene dine, altså med tallene i fødselsdagen din og navnet ditt. Det betyr at du får sentrert fokuset ditt rundt de tematikkene, og prosessene som vil være med å løfte deg i forhold til din overordnede livsutfoldelse, og bidra til å tydeliggjøre potensialer som nå ligger innenfor din rekkevidde. Det betyr at du kan være mer tilstede, og i kontakt med de utfoldelsene som faktisk utspiller seg.  

Bestill informasjon om tallet ditt nå kr 1500 inkl. 30 min på zoom!

Bevegelsen imellom

Med ettallet kan du få støtte til å jobbe med retning og drivkraft, på grunn av linjen i tallet en som representerer en tydelig retning. 

Utforsker dualismen

Toeren jobber ofte med kommunikasjon, og det å balanse dualistiske aspekter, å få de til å fungere mer optimalt sammen.

Ustoppelig livsglede

Med treerstrukturen vil du kunne ha et stort behov for å uttrykke deg selv, og du liker gjerne å finne din egen lille twist på tingene.

Forstå store flater

Med firerstrukturen jobber du med å ha orden i systemet ditt, og det å beherske. Her handler det om å jobbe i store flater.

Studerer oppvåkning

Med femmeren utforsker du hva individet er og hva det ikke er, og hva sjelen egentlig er. Hva som er illusjon og hva som er sant.

Informasjonsflyt

Med sekseren studerer du kjærlighet og service, her gjennom en form for funksjon, og tilknyttet forskjellige typer roller.

Bruke verktøyene

Syveren er et tall for løsrivelse, at du muligens står på kanten til å gå over til en ny og større virkelighet på forskjellige områder i livet ditt. 

Lære å beherske

Åtteren kan mobilisere en enorm gjennomslagskraft, og  kan lykkes med det meste, og er tallet for materiell velstand.

Et suksesstall

Nieren er et oppvåkningstall og med nieren kan du gå inn i en potensiell større sannhet. Suksess baseres på hvor mye du gir videre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditt personlige tall for året 2023 kan gi deg nye perspektiver og inspirasjon!

 

Jeg har brukt numerologi aktivt siden 1990. Det har hjulpet meg til å bli mer bevisst på de ubevisste prosessene i meg selv. Det har også åpnet meg opp for å se flere perspektiver på situasjoner jeg havner i, enten med meg selv eller med omgivelsene mine.

Du får tilsendt et dokument på 6-10 sider med informasjon om tallet ditt. Inkludert i prisen på kr 1500 er en 30 minutters innføring med meg på zoom, eller telefon. Hvor du lærer hvordan du kan forstå og bruke  informasjonen i tallet ditt.

Er du nysgerrig så klikk deg videre under 👇🏻

BESTILL TALLET DITT HER NÅ!

Hvordan du regner ut tallet ditt for 2023:

 

Det er enkelt å regne ut tallet ditt for 2023. Du setter opp dagen din, måneden din, og i stedet for fødselsåret ditt setter du inn 2023. Altså for min del blir det da: 07.10.2023. Er du ny på dette, skal jeg forklare deg hvordan du summerer. I numerologien går tallene fra 1 til 9. Det vil si at du summerer de enkelte tallene, til du sitter igjen med et tall mellom 1 og 9.

Jeg pleier å summere sammen dagen først, måneden og så året, og så til slutt summere de tre tallene jeg da sitter igjen med. Andre summerer ett og ett tall bortover rekken. Summeringen blir det samme, så det spiller ingen rolle hvordan du gjør det. Grunnen til at jeg gjør det på min måte, er at jeg da ser hvilke tall som påvirker det dagtallet representerer, hvilket tall som påvirker det månedstallet representerer, og hvilket tall som påvirker det årstallet representerer, ut fra når folk er født. Dagtallet sier noe om hvordan hverdagen din påvirkes, den daglige driften din. Månedstallet ditt sier noe om prosjektene dine, de litt større flatene i livet ditt, fødselsåret sier en del om hovedtematikken din gjennom livet ditt. Årets tall sier en del om årets tematikk og hvordan du vil og kan jobbe med tematikken din det aktuelle året.

La oss fortsette med mitt eksempel: dagtallet mitt er da 0+7 = 7, månedstallet mitt er 1+0 = 1, årets tall 2+0+2+3 = 7. Når jeg summerer disse, sitter jeg igjen med tallet 15 = 1+5 = 6. Altså, det er strukturen til tallet seks som vil påvirke meg mest gjennom 2023. Det vil si at det i stor grad vil være sekseren som vil speile og påvirke min tematikk, og hvordan jeg forholder meg til den gjennom 2023!

Nå er det jo fint for meg å kunne lese om tallet 6 og se hvilke styrker og svakheter som kan speiles gjennom denne strukturen dette året. Da er jeg litt forberedt, kan være mer oppmerksom, få med meg mer, forstå litt bedre når ting kommer opp og da også kunne håndtere det bedre. I tillegg ser jeg litt på potensialene for sekserstrukturen. Siden den speiler min tematikk for året, kan jeg være ekstra oppmerksom, så jeg lettere kan utnytte de mulighetene, som byr seg gjennom sekserstrukturen dette året 🙌🏻

Bestill informasjon om tallet ditt for 2023 her!