Fødselstallet ditt kan gi deg et strukturelt overblikk over deg selv og livet ditt! 

 

Fødselstallet ditt, også kalt livstallet, representerer genene og hovedstrukturen i livet ditt, og er et uttrykk for den totale, overordnede strukturen i livet ditt. Altså selve overbygningen, den overordnede, styrende strukturen du inkarnerer inn i. Det representerer hvem du er, strukturelt sett, og representerer yttergrensen av dine tilgjengelige potensialer for dette livet.

Det betyr at fødselstallet ditt markerer den strukturelle rammen og plattformen for livet ditt. Vi kan sammenligne det litt med de forskjellige fagstudiene på universitetet. Her studerer du, og utfolder deg innenfor gitte rammer fordi det er disse emnene du skal utvikle, modnes  og spesialisere deg i. Det gjør du gjennom erfaring og observasjon i livet ditt. Det handler ikke om at du skal, eller tudere noe spesielt tema, det handler om å realisere potensialer gjennom å studere og forstå de universelle prinsippene. For så å praktisere dem i livet ditt. Universelle prinsipper er naturlover i praksis. 

Du har alle tallene som tilgjengelig energi i livet ditt, og oppsettet ditt viser deg hvilke tall du har manifestert gjennom navnet og fødselsdatoen din, og de du eventuelt mangler. Det er opp til deg hvor mye du klarer å realisere av de potensialene tallene representerer og speiler.

Vi kan illustrere det med et stort puslespill; Det spiller ikke noe rolle hvilke brikker du legger ned i hvilken rekkefølge, for alle brikkene skal på plass til slutt. Det gjør det derimot enklere å følge et tema for å få mer oversikt. Derfor samler du brikkene for himmelen, gresset, menneskene og bygningene. Og legger ned de brikkene som ligner mest på hverandre samlet. Til du har plassert alle brikkene. Din spirituelle utfoldelse fungerer litt på samme måte, og du tar tema for tema i tur og orden. 

Du er ikke begrense av fødselstallet ditt! Du har mange tall i oppsettet ditt, og du kan ved hjelp av ditt eget fokus variere volumet på de forskjellige aspektene, etterhvert som det er hensiktsmessig for deg. Ikke glem at tall bare representerer en struktur og energi. Generelt kan du regulere sirkulasjon og administrasjon av energi, bevissthet, og informasjon ved hjelp av ditt eget fokus.  

Bestill informasjon om tallet ditt nå kr 1500 inkl. 30 min på zoom!

Omforme informasjon

Med ettallet utforsker du det å forstå omforming av informasjon, fra en form til en annen. Når du først har fått erfaring, kunnskap og strukturer, må du bruke det til noe.

Indre og ytre speiling

Med tallet to har du fokus på speilinger, og du vil lære gjennom speil i indre og ytre hendelser. Utfordringen din å lytte, legge merke til, og stille de riktige spørsmålene.

Optimisme og pågangsmot

En treer er en som handle, har pågangsmot og som ikke lar seg stoppe. En treer ser ikke nødvendigvis begrensningene som er der, for han ser hvordan man kan gå forbi

Prosjekter og engasjement

Firerens liv faller først på plass når man har et rammeverk eller en struktur, slik at alt man gjør blir i forhold til noe, og ingenting kan gjøres med mindre det har en funksjon.

Gå forbi selvet

En femmer forstår hva det personlige innebærer og jobber  med det som går forbi individet. Å forstå jeget fra ulike vinkler og både være i selvet og det å gå forbi det.

Amazing Feature

En sekser kan være resultatorientert og opptatt av at det som blir manifestert er det samme som de har forestilt seg, overføringen mellom ide og ferdig resultat blir en kunstform.

Bruke redskapene sine

Syveren har nådd dit i sin prosess at de begynner å bli bevisst på å redskaper som noe konkret, og syverens forhold til universet begynner å bli mer håndgripelig. 

 

Ser hvordan ting fungerer

Åtteren har både høyre og venstre hjernehalvdeler som fungerer sammen, og er veldig flinke til å koble ting sammen på en måte som gjør at det fungerer.

Modenhet og suksess

En nier har evnen til å være i tune med livet, og har nesten ubegrensede potensialer, kan stort sett gjøre hva som helst, og kan gå i en hvilken som helst retning, og lykkes med alt mulig.

Fødselstallet ditt kan gi deg oversikt over potensialer og egenskaper du har tilgjengelig i livet ditt!

 

Jeg har brukt numerologi aktivt siden 1990. Det har hjulpet meg til å bli mer bevisst på de ubevisste prosessene i meg selv. Det har også åpnet meg opp for å se flere perspektiver på situasjoner jeg havner i, enten med meg selv eller med omgivelsene mine.

Du får tilsendt et dokument på 6-10 sider med informasjon om tallet ditt. Inkludert i prisen på kr 1500 er en 30 minutters innføring med meg på zoom, eller telefon. Hvor du lærer hvordan du kan forstå og bruke informasjonen i tallet ditt.

Er du nysgerrig så klikk deg videre under 👇🏻

Bestill informasjon om tallet ditt her!

Hvordan du regner ut fødselstallet ditt:

 

Det er enkelt å regne ut fødselstallet ditt. Du setter opp dagen din, måneden din, og fødselsåret ditt. Altså for min del blir det da: 07.10.1968. Er du ny på dette, skal jeg forklare deg hvordan du summerer. I numerologien går tallene fra 1 til 9. Det vil si at du summerer de enkelte tallene, til du sitter igjen med et tall mellom 1 og 9.

Dagtallet mitt er da 0+7 = 7, månedstallet mitt er 1+0 = 1, årstallet 1+9+6+8 = 24 = 2+4 = 6. Når jeg summerer disse, 7+1+6, sitter jeg igjen med tallet 14 = 1+4 = 5. Altså, det er strukturen til tallet fem, som preger meg mest gjennom livet mitt. Det vil si at det i stor grad vil være femmeren som vil speile og påvirke min tematikk, og hvordan jeg forholder meg til den gjennom livet mitt!

Bestill informasjon om fødseltallet ditt nå!